Hallo Varden: N/A Foto: Torbjørn Tungesvik

«Unnskyld at jeg spør, men burde ikke dere politikere ha skjønt at dette kunne bli en konsekvens når en bygger midt i sentrum?»

Ekstra fyldig Hallo Varden i dag!

Veier og bruer og sånt …

Det er bra at Høyres representanter går ut mot helt stopp av biltrafikk i to år i forbindelse med byggingen av Skien sykehjem. Full stopp er neimen ingen gavepakke til et allerede uttørret sentrum.

Selv om denne veien er blitt en nervepirrende opplevelse for oss bilister: Holder bussene på hver side seg i ro mens jeg passerer mellom dem? Eller blir jeg skviset av plutselig motgående buss som gjør at jeg må stanse og rygge (personlig erfaring)? Samtidig med å holde øye med bussene, burde en se på fartsmåleren for å passe på at en overholder 30 km/t. En bot på kr 5800, som politiet ofte står klare for å gi, er neimen ikke å kimse av for en pensjonist. Så om livet føles lite spennende, er det bare å ta en kjøretur i nevnte gate.

Men tilbake til Høyre-politikernes utspill. Unnskyld at jeg spør, men burde ikke dere politikere ha skjønt at dette kunne bli en konsekvens når en bygger midt i sentrum?

Parallelt kan jeg ikke la vær å nevne Skiens etterhvert så berømte «sukkenes bro», der mange Skiens innbyggere ønsker en utsettelse. Burde ikke også her politikerne på forhånd se at denne ikke vil få den ønskede effekt før etter at bebyggelsen på Jernbanebrygga er ferdigstilt? Også her vil vel utbyggingen på brygga stoppe all ferdsel for gående fra brua og inn mot byen? Eller kommer det til å bli noen politikere som står fram etter brubygging og kreve vei inn til byen da også?

Det er selvfølgelig en fare at SV-politiker Åse Gro Bakke kommer til å få hjertesorg om brua ikke blir bygd nå, men den sjansen får vi vel ta.

Gro Ballestad

STENGES: Kongens gate i Skien kan bli stengt i lang tid når det skal bygges nytt sykehjem i sentrum. Gata er ofte svært trafikkert i ettermiddagsrushet. Foto: Torbjørn Tungesvik

Brevik sykehjem

Svar til trist og oppgitt pårørende: Helt enig i det du skriver ang. Brevik sykehjem. En skam å tilby de gamle slike nedslitte lokaler, veldig trist for beboerne. Det må være lite motiverende for de ansatte å jobbe i disse nedslitte lokalene. På tide å ta et tak for de gamle i kommunen Koss?

Enda en trist og oppgitt pårørende

Trefelling på Stevneplassen

Dette kom jeg over etter covid-19-vaksineringen på Stevneplassen. En av de store kjempetrærne var lagt i bakken. Diameter på rotkubben er ca. 150 cm. Imponerende størrelse spør du meg.

Arild Aasmundsen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Foto: Arild Aasmundsen

Eget landbruksutvalg i Skien?

Redaktør Tom Erik Thorsen setter i sin leder 15. februar spørsmålstegn ved om det er behov for et eget landbruksutvalg i Skien, som ble opprettet etter siste kommunevalg.

Etter min mening var det et godt grep å opprette dette landbruksutvalget. Dette først og fremst fordi det fungerer som en vaktbikkje i forhold til å bygge ned dyrka mark. F.eks. sa landbruksutvalget tvert nei til å ta meget god dyrka mark til å gjennomføre veien videre fra en eventuell Århusbru. Jeg tror det var av betydning når så hele Århusbruprosjektet ble skrinlagt.

At landbruksutvalget ikke har så mange saker som de andre utvalgene, og heller ikke budsjettansvar, kan tilsi at man ved neste korsvei tar en vurdering i forhold til godtgjøringsreglementet. Der er det nok også en del andre punkter som bør revurderes.

Så spør Thorsen videre hvorfor vi ikke har et eget utvalg for kultur og idrett. Men det har vi jo. Det ble også opprettet etter siste valg. Det heter utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet.

Gustav Søvde (V)

Om bystyret

Diskusjonen om politikerlønningene har gått den siste tiden, i tillegg ønsker Høyre at antallet bystyrerepresentanter reduseres fra 55 til 35, antallet ble tidligere redusert fra 69 til 55, noe jeg syns er passende til en på by på Skiens størrelse.

Blir man i dag valgt inn i bystyret, kan man sitte i dette så lenge man vil, eller rettere sagt, så lenge velgerne vil.

Og det kan bety flere bystyreperioder (fire år per periode)) for mange av politikerne, kanskje spesielt når representantene i dag får relativt godt betalt for vervet (ene).

Med dette som utgangspunkt, burde man muligens sette et tak på antall bystyreperioder for hver enkelt representant, kanskje kunne tre perioder være tilstrekkelig?

Da hadde man en periode til å bli kjent med politikersystemet og to perioder til å arbeide med det politiske og sakene i denne relasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dermed unngår man også at økonomisk godtgjøring er bestemmende for antall perioder man ønsker å bli gjenvalgt for og at det blir mer sirkulasjon blant politikerrepresentantene.

Noe å tenke på?

Nina Melfald, tidl. bystyrerepresentant.

BYSTYRET: Bystyret i Skien. Foto: Jan Bjørn Taranrød

Bør schæferhunder forbys?

Jeg har til dags dato aldri opplevd å møte en schæfer – og da mener jeg hannhunden – som ikke er aggressiv overfor andre hannhunder. Jeg har en nokså liten hund, en hann.

Søndag var jeg på ski på Svanstul, og på vei hjem møtte jeg et par med en stor, aggressiv hann-schæfer. Hunden kastet seg mot min hund, og dro så hardt i båndet at eier ikke klarte å få kontroll over den. Jeg klarte å komme meg mellom hundene og fikk min egen hund unna, men måtte over ende i snøen. Min hund ble heldigvis ikke bitt eller skadet.

Jeg er ikke ute etter paret med hunden. Schæferrasen, derimot – og spesielt hannhundene, er så aggressive og farlige at de bør forbys.

Skiensmann

Vindmøller og «Motvind Norge»

Mandag 15. februar samles vindkraftmotstandere over hele landet for å si nei til vindkraftindustri. Står det i Varden, samme dag.

Det er initiativtakere i Bamble som oppfordrer folk å komme til Langesund med fakler for å demonstrere mot vindkraft. Blant partiene som sitter i kommunestyret i Bamble, har Sp, SV og Rødt også takket nei til vindindustri i tillegg til AP, men saken er ennå ikke politisk behandlet. Norsk Vind har vært i kontakt med kommunen, selskapet ønsker å sette opp 25 vindmøller på Hørsfjell i Vest-Bamble, skriver Varden.

Det må være helt legitimt å demonstrere mot vindkraft. Vindmøller har sine konsekvenser med inngrep i naturen, men noe må vi tåle, for å nå klimamålene!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men det er en motsigelse i denne vind-debatten blant «Motvind» og de nevnte politiske partiene i Bamble. Argumentene at vindmøllene blir 250 meter høye og godt synlige, hva så?

Det er mange av samfunnets aktiviteter som er synlig i terrenget. Hva med Norsk Hydro med sin industri på Herøya, høye piper som spydde ut giftig røyk. El-master som bringer elektrisitet til hus og heim! Vannkraften med fossefall og vår industri på 50-, 60- og 70-tallet har gitt oss velstand og arbeidsplasser! Nå må vi akseptere miljøvennlige vindmøller og se framover!

Det skal bygges firefelts motorveier gjennom Grenland og mot Sørlandet med kraftige inngrep i naturen også godt synlige! Kommer det noe fakkeltog? Eller ta hyttebyggingen i fjellheimen, der fjellsidene med el-kraftkrevende hytter ser ut som et billig tivoli, der de lyser opp i terrenget. Kommer det et fakkeltog mot hyttebygging, neppe! Det sitter kommunepolitikere i fjellkommuner og gir tillatelse til utbyggingskåte grunneiere, tenker de på de store inngrepene i naturen, neppe!

Til slutt, skal vi nå «miljømålene» så må vi «ofre» noe av vår natur og vindmøllene er miljøvennlig!

Øyvind Engesland, Porsgrund

Vindkraft i Bamble

Flott med markering mot vindkraft i Bamble, men er den nødvendig?

Mandag den 15. februar er det duket for markering mot en vindkraftutbygging på Hørsfjell i Bamble – i Langesund sentrum. Dette er jo et veldig flott tiltak, men hvem adresserer arrangøren motstanden mot? Mot staten? Mot grunneier? Mot tiltakshaver? Ordføreren i Bamble?

En av arrangørene sitter som et styrende parti i Bamble, og sitter selv med ordfører. Det betyr at det er opp til partiet selv om det skal bli en utbygging. Hvis man også følger med på regjeringens uttales i 19. juni 2020 (MELD STO. 28), kan man også se at det nå har blitt lokal sterkere selvbestemmelse når det gjelder vindkraft. Hvorfor frykter partiene i Bamble at en slik utbygging av vindkraftmøller skal starte når dem selv sitter med makta?

Jeg skal selv være til stede for å se hvilken vinkling denne markeringen har. Jeg er også spent på hvem stortingsrepresentanter som stiller opp. Eller skal Telemarksbenken stille opp når vindkraftmøllene er satt opp for å drive brannslukking? Jeg har vært inne på alle partiprogrammene, men kan bare se en vag formulering av standpunktet til vindkraftmøller på land. Hovedspørsmålet mitt bunner ut i om dette er en illusjon av en valgkampsak for partiene i Bamble? Opp imot at det vil bli innført bompenger. Hvis ikke det burde Telemarksbenken begynne snart sette et standpunkt. Denne delen av Grenland har akkurat blitt utsatt for stress i forhold til deponisaken i Brevik.

Etter mitt syn burde dette ikke være noe problem siden vi har mange vannkraftverk der ute som trenger en oppgradering. Jeg tenker da på optimalisering av de eksisterende vannkraftverkene, og en endring av vannkraftbeskatning kan vi fortsette bygge Norge sammen.

Tommy Ballestad

Stortingskandidat Folkeaksjonen nei til mer bompenger Telemark

Strømmåler

For noen år siden ble vi alle «pådyttet» ny strømmåler. Begrunnelsen var blant annet at vi skulle slippe å lese av måleren hver måned, noe jeg ikke synes var noe ork å gjøre.

Nå ser vi den egentlige grunnen til endringen! Nemlig at strømleverandøren skal tjene mer penger. Strømmen er billigere om natten, men forsikringsselskapene fraråder oss å sette i gang vaskemaskin da det er fare for brann! Når kan jeg spare for å få billigere strømregning?

Foto: Paul Kleiven/NTB

Leser

Strømpris og strømregninger

Leser i lørdagens utgave at Nord Pool sin oversikt over timeprisen for strøm varierer på forskjellige klokkeslett.

Har dette trådd i kraft hos oss her i Grenland, og når skjedde i så fall dette? Jeg kan ikke se at jeg har fått beskjed om dette fra Lede (Skagerak), eller min strømleverandør.

Håper noen med kunnskap om dette kan svare meg.

Ellers vil jeg gi min støtte til Anja Børresen og Anne Lene Berge i deres kritikk av Vardens dekning (spesielt forsiden) av koronadødsfall på sykehuset.

Kari K

Nesten mislykket kinotur

Som vi alle vet, har det vært få store, nye filmer på kino de siste månedene. Derfor hadde jeg satt kryss i kalenderen og ville få med meg Wonder Woman 84 som hadde premiere fredag på Odeon i Skien. Jeg kjøpte av diverse grunner billett til den seneste forestillingen 21.15. Jeg kom tidlig som jeg pleier og så gjennom reklamene og rett før filmen begynte kom det en oppfordring til å ta hensyn og ikke flytte seg fra sete til sete. Det var ca. 10–15 personer i salen da og vi oppførte oss som kinopublikum flest, helt greit.

Like etter at filmen begynte, kom det inn en guttegjeng på 5-6-7 personer. De snakket relativt høyt (ikke overdøvende og ikke så jeg hørte hva de sa, for de var litt unna, men nok til at de forstyrret) og satt seg på raden foran alle andre. Normalt er det litt bråk når noen kommer inn og så dabber det av når de får satt seg, det skjedde ikke her! De fortsatte å mase gjennom mesteparten av filmen, de eneste gangene det var stille, var når de gikk ut av salen.

De hadde (selvfølgelig) ikke fått med seg det med at de ikke hadde lov til å flytte på seg under forestillingen, så de satt flere steder langs raden(e) gjennom hele filmen. Da filmen var ferdig og jeg gikk ut, så jeg at hele de radene de hadde flyttet seg langs var full av popkorn. Sånne ungdommer burde nesten ikke fått lov til å gå på kino. Betale 135 kroner per hode og ikke følge med på filmen og oppføre seg som om kinoen var ens egen stue (inkludert mor som rydder opp), håpløst!

Jeg oppfordrer kinopersonalet til å følge litt mer med. Disse bråkte fra begynnelse til slutt og var utenfor kinosalen, kanskje uten grunn. De burde i det minste få tilsnakk. Det er sånne personer som gjør at det (i et normalt år) blir mindre og mindre attraktivt å gå på kino. Det ødela litt av min opplevelse i hvert fall. Men, som han sier: «I'll be back» (hope they won't be).

Sofie Sunde (kino- og filmentusiast)

Lengdeløpsskøyter

Hvis det er noen som trenger lengdeløpsskøyter størrelse 44, så har Øyvind Kaasa på Ulefoss et par å gi bort helt gratis.

Ø. K., Ulefoss

Er norsk elbilpolitikk bærekraftig?

Jeg mener nei. Vi erfarer i disse dager, at kjempehøye strømpriser. Årsaken er ikke mangel på vann i magasinene. Men vi har ikke kapasitet stor nok i kraftverkene. Vi må importere strøm av fossile kilder som kull og gass til høye priser.

Vi er så opptatt av å være klimanøytrale at vi ikke får lov til å kjøpe annet enn elbiler fra og med 2025. Men det er ikke mulig uten kraftig utbygging av klimanøytral, bærekraftig energi. Det er mulig. For eksempel foreslo Sp og Frp at vi må se på de 40 vernede vassdrag vi har. Kunne noen bygges ut og i denne forbindelsen kunne gjøre områdene mindre utsatt for flommer?

Vi kan anlegge langt flere vindmølleparker ikke bare til havs men også på land. Bølgekraft og solkraft er også aktuelle alternativer.

Til slutt må jeg som en gammel forstmann understreke de store mulighetene som ligger i bioenergi. Vi utnytter på langt nær ikke en av våre største naturresurser som ligger i skogene våre. Trevirket gir oss energi og erstatter olje og gass i mange sammenhenger.

Thor-Herman Thorsen

Foto: Helge Røsaker

Stor elgfare på Svanstulvegen

På strekningen ifra Nisteruddalen og nesten opp til Svanstul, er det mye elg som krysser veien. Den største aktiviteten er ifra det begynner å mørkne, til det lysner av dag igjen.

Skulle uhellet være ute, ring politi på tlf. 02800. Merk stedet der elgen forsvant med en plastpose eller noe annet som er godt synlig.

Helge Røsaker

DIKT

Det eldste menneske i Mæla borettslag

Du vet hvem hun er

Du vet hvor hun bor

Hun rusler alltid rundt blokkene i nord

Hun er ikke svak

Men motorikken har bremsa

De kaller henne bare dronninga av Gamlegrensa

Vekkeklokka rister og Berit Knutsen våkner med et grynt

Avisa er kommet og en ny dag har begynt

Hun putter føttene i tøflene og tar heisen ned

Der blunker hun til vaktmesteren og til Eva i B

Berit skalv som ei bikkje da strømmen plutselig gikk her i fjor

Men det er slikt man må regne med i blokka der hun bor

For ikke lenge siden slo et vannrør seg lekk

Og en liten dam ble fort til en bekk

Hele badet sto på hode

Ingen av naboene ville tro det

Og fra et vindu kom det trekk

Men Roar rørlegger kunne sitt fag

Han hjalp det eldste menneske i Mæla Borettslag

Og du verden så fint det nå har blitt

Hun burde få en Oscar for det nye badet sitt

Hun klager aldri, men hver gang livet tynger

setter hun på ei plate hvor Oddrane synger

Coronan herjer og det synes hun er trist

Men det er valgår i år og hun er evig optimist

Gamlegrensa – I regn og i vind

Fok flytter ut og minner flytter inn

Mørket faller og det går mot kveld

Berit sitter i sjette etasje i selskap med seg selv

Hun går mot vinduet og trekker i en snor

Mens månen smiler skjevt mellom blokkene i nord

Hun har opprettet kontakt med det høye

Og kontrakten står ved lag

Hun får bo på Gamlegrensa til sin aller siste dag

Thor Magnus Hustvedt