annonse

Urettferdige avfallsgebyr i Skien og Grenland

STRAFF
KOLLEKTIV STRAFF: Per Myrvang i borettslaget Falkum II i Skien synes renovasjonsavgiften i Grenland minner om kollektiv avstraffing. Omtrent som at alle biler skal få straff nåt et par biler har parkert feil. (Foto: Fredrik Pedersen)

Nå må politikerne ta innover seg at de har gitt Skiens innbyggere Norges mest urettferdige avgift på renovasjonsgebyrer.

  • Leserinnlegg

At avgiften er basert på en fiksjon fra Renovasjon Grenland om at distriktets innbyggere er kjeltringer, og derfor ikke kan ha samme rettferdige ordninger som i alle andre byer, er å strekke strikken for langt.

(Skiens innbyggere skal ikke ha en kollektiv avstraffelse fordi det er funnet noe restavfall et par steder i byen. Det er like meningsløst og urettferdig som å gi alle bilister parkeringsbot fordi et par biler var feilparkerte.)

Forskrift og lov

Når Knut Aas (Ap) sier at vi driver ikke dyrt i Grenland i forhold til andre kommuner, er ikke det poenget, poenget er at man driver en mer urettferdig gebyrpolitikk enn noen andre kommuner i Norge. Jeg har undersøkt med mange. Ekstra trist er fiksjonen fra RIG som danner bakgrunnen for vedtaket.

Har bystyret gjemt og glemt Skien kommunes nyeste forskrift om gebyr for avfallshåndtering (kapittel 3) kunngjort 09.03.17? Denne forskriften var i tråd med politiske føringer og intensjonen i forurensningsloven om å belønne gode miljømessige og kostnadseffektive løsninger.

Mer om saken: 

Enklest og mest behagelig

Nå må Skien bystyre fortelle RIG hvem som skal legge premissene for avfallsgebyr-politikk i byen vår. Det må ikke overlates til et ikke- konkurranseutsatt driftsselskap å legge seg på det avgiftsnivået som er enklest og mest behagelig for selskapet.

PS! Hvis K.E. Aas eller leder i RIG Anne Berit Steinseth finner noen byer i Norge som har like urettferdige renovasjonsgebyrer som i Grenland, hører jeg gjerne fra dere.

Per Myrvang, Skien

annonse