Ikke la pengesterke og økonomistyrende kapitalister diktere utforming. De bor ikke i byen, skriver Roger Steen. Skissen viser plasseringen av de tre første byggene med leiligheter på bryggekanten og med idé om co-working og sjømatrestaurant i næringsdelene. Foto: Skien Brygge

Utbyggingen på Jernbanebrygga

Jeg er oppvokst i Follestad og opplevde at en vakker bydel med små smug og originale trehus, blei rasert ved utbyggingen av den nye hovedveien på begynnelsen av 70-tallet.

Follestad har en rik historie. Les John Steinbeck og «Vredens druer», det er mye til felles. Vi lekte på tømmerstokker og var med på drivgarnsfiske etter laks oppunder Klosterfossen, hvor naturkreftene med sterk strøm var farlige.

Jeg husker ferjen Bjarkå med brødrene Bjarne og Kåre. Se til Fredrikstad, der de bruker ferjer aktivt som transport langs elva.

Langbrygga og Jernbanebrygga kan bli en grønn park med gangstier og opplevelser. Vi har fortsatt den gamle Sporskifteren på sin post, foran inngangen til tunnelen, i retning Follestad. På vinteren er iskrystaller og skulpturer et kunstverk. Jernbaneskinnene er der ennå. Kan bli en opplevelse og attraksjon.

Se til New York og utbygging av grønt, tilpasset gammel jernbanehistorie og astrologi- opplevelser i høyden.

Vi har heldigvis de gamle mursteinsbygningene (kull) i front av gamle Tollboden. Dette er industrihistorie. Nye bygninger kan bygges i stil som harmonerer med de gamle (ornamenter, etc.). Man må tenke på utforming og tilpasse, ikke høye, firkantete klosser med glassverandaer, hvor alle er like og sterile. De er billigere og en estetisk fortapelse.

Se på ikonografi og kulturhistorie, fra Hellas, Roma – til barokk og samtid. Hva kommer det av at vi trives i gamle Roma og for eksempel Krakow? Jo det er sjel med utforming. Se gamlebyen i Stockholm, med små smug og åpne plasser med lav bygningsmasse med mangfold av kaféer og tilbud.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Öde Nerdrum holdt et kunnskapsrik foredrag om Ikonografi på Lie Bydelshus for ca. én måned siden, om hvordan byggeskikk har endret seg over tid og hvorfor. Inviter Öde til å holde et foredrag. Kanskje det kan gi impulser til utforming ved utbygging.

Denne delen av byen kan bli en del av sentrum. Gang-/sykkelstier, teater og kafeer, etc. Se hvor mye liv og folkevandring det er under Mersmak. En ikke-dominerende bru kan passe inn uten å ødelegge vannspeilet.

Det var noen tanker og idéer. Jeg håper innspillene kan være nyttige. Lykke til med utformingen av nye Skiens bruks-/landområde. Husk: Lytt til Skiens innbyggere og deres forslag, idéer og innspill.

Ikke la pengesterke og økonomistyrende kapitalister diktere utforming. De bor ikke i byen. Det gjør Skiens borgere som er glad i sin by Skien.

Roger Steen

Gammel Follestad og Skidar-gutt/-mann

Artikkelen fortsetter under annonsen.