Foto: NTB scanpix

«Valget i Amerika?»

Hva som er USA og hva som er Amerika, dunk for glass- og metallemballasje og pressens rolle står på menyen i dagens Hallo Varden.

Valg i Amerika?

Ja, det er stadig vekk demokratiske valg på det amerikanske kontinentet – også denne høsten. I disse dager rettes oppmerksomheten spesielt mot presidentvalget i USA i november. I den forbindelse hører og leser vi stadig i medier og andre arenaer om eksempelvis «valget i Amerika», «det amerikanske demokratiet», «folket i Amerika» og «den amerikanske presidenten».

En kan vel forvente at prominente politikere, dyktige journalister, akademikere, mektige samfunnsdeltakere og andre, kan skille mellom kontinentet Amerika og nasjonen USA? Denne ordbruken kan gi inntrykk av at de 35 uavhengige statene (Wikipedia, 2020) på det amerikanske kontinentet, ikke anses som likeverdige med USA.

Alfonso Martinez

Dunk for glass- og metallemballasje

Viser til svar fra RIG i Hallo Varden. De har observert at enkelte av oss har veldig lite med glass og metall i dunken på tømmedag. Dunken tømmes hver åttende uke. Har vanskelig for å tro at enkelte klarer å fylle den til topps sju ganger i året. De nye dunkene ble levert ut høsten 2019 og først nå, den 16. oktober i år ble min satt opp for tømming. Da var den litt under halvfull.

Jeg har, med andre ord, spart renovatøren for seks tømminger. Hvorfor ikke ha færre tømmedager i året slik at vi kan få redusert årsgebyret? Om ikke lenge så vil vi også få en egen dunk for matavfall. Hva vil det koste?

Det bor fortsatt mange eldre ektepar samt enslige her i Porsgrunn. Porsgrunn er snart ikke noe bra sted å bo for oss. I år så betaler jeg presis det samme i året som en storfamilie. Har hatt liten dunk i ca. 20 år. De første 18 årene ga dette en besparelse på 250 kr i året og dunken settes opp annenhver uke.

Håper at de ansvarlige leser dette og tar en ny vurdering. La meg iallfall slippe sånt tullprat igjen fra selveste ordføreren som skjønte at det kunne bli dyrt for en del, spesielt hvis man er alene og har lav inntekt. Hva jeg har i inntekt har ingen ting med saken å gjøre. Den er rimelig bra i tillegg til en del på bok, så jeg har ingen problemer med å overleve. Jeg tenker mer på dem som ikke har det så greit og som sliter økonomisk.

Karin Strand, Herøya

Eriksens tullprat

Åge Eriksen kan ikke ha forstått det prinsipielle rundt pressestøtte, nemlig at ytringsfriheten skal ivaretas. Jeg har aldri sett eller lest noe om hva Human Rights Service (HRS) skriver eller hevder og kan derfor ikke uttale meg om meningene der. At Venstre og Abid Raja ikke ønsker å støtte nettstedet, er ikke det samme som at man der i gården vil kneble dets rett til å hevde sine meninger. Det tjener dem til heder.

Jeg kjenner bare noen få som ønsker å støtte Klassekampen, men ingen som av den grunn vil frata avisen pressestøtten. Mitt håp er at Varden fortsatt vil gi Eriksen spalteplass, selv om han kjemper mot den pressefriheten og ytringsfriheten også Varden er avhengig av.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvis det er sant at HRS diskriminerer og fremmer muslimhat (slik Eriksen åpenbart mener), har vi et rettsapparat som kan ta seg av det. Blir i så fall HRS dømt for noe slikt, stiller saken seg annerledes. Da vil en reaksjon etter lovens bokstav og ånd skape store problemer for nettstedet. Men å frata HRS retten til å fremme meninger slik pressestøttede Nationen, Klassekampen og Vårt Land selvsagt både kan og skal gjøre, er et første skritt mot ødeleggelse av demokratiet. Jeg kjenner heldigvis ikke til andre enn Åge Eriksen som ønsker seg noe slikt, men det finnes nok flere slike.

Det skal for øvrig bli spennende å se om Eriksen klarer å svare på Jan Løkslids oppfordring til ham om å vise til noen konkrete eksempler på «muslimhat og rasisme» fra innlegg på HRS.

Truls E. Norby

Pressen – vår viktige vaktbikkje

Den siste tiden (2-3 år) har pressen avdekket en rekke kritikkverdige forhold knyttet til økonomisk rot og grådighet hos våre folkevalgte. Såkalt «rot» (?) med reiseregninger på Stortinget og dobbeltlønn i fylkeskommunen er to eksempler som stiller våre folkevalgte i et tvilsomt lys.

Det er derfor særs viktig at pressen – det være seg Telemarksavisa, Varden eller Aftenposten eller andre holder fram med sin undersøkende journalistikk og avdekker slike forhold.

Når det gjelder skyhøye honorar/dobbeltlønn vil kanskje enkelte mene at kritikken skyldes misunnelse. Men der er jeg til de grader enig med sjefredaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa (i forbindelse med Løkslid-saken), som uttalte at dette ikke handlet om misunnelse, men at han rett og slett ble forbannet på enkelte fylkespolitikeres grådighet – både hva gjelder ekstralønn og higen etter styreverv her og der. Jeg tror han har mange med seg i et slikt syn.

Jeg vil også påstå følgende: Ikke en tøddel hadde blitt endret på – verken hos Stortingets presidentskap når det gjelder rutiner for føring av reiseregninger eller hos vår nye fylkeskommune (dobbeltavlønning), om ikke pressen hadde rettet oppmerksomheten mot disse forholdene.

Ikke så mye som en eneste «tøddel»! Det er ganske så provoserende.

Jeg undrer meg også over at de samme folka er så politisk korrekte når de kommenterer økende forskjeller i Norge. Den forskjellen disse synes å være mest opptatt av, er forskjellen mellom seg selv og «Røkke»!

John H. Nilssen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Konsul Stousland

Om natta kan du, ved Villa Fløyen, møte konsul Carl Stousland (1860-1941). Hyggelig fyr.

Svein Zachariassen

Foto: Svein Zachariassen