Ap-leder Jonas Gahr Støre omgitt av sikkerhetsvakter og pressefolk på vei til Stortinget etter Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus ved stortingsvalget 2021. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: NTB scanpix

«Valgvakene viste politikere som ikke tok smittevernet på alvor»

Smittevern, Funnemark og kommunisme er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Funnemark

Vi er fire kamerater som har vært kunder hos Funnemark, Porsgrunn i veldig mange år. Vi møtes hver uke og Toyota er vel nesten alltid på dagsorden.

Vi føler at vi som kunder alltid har blitt behandlet med respekt hos Funnemark Porsgrunn. Hadde det oppstått noen feil eller ting som vi ikke var fornøyd med, så ble vi alltid møtt med forståelse og velvilje!

Vi følte vel alltid at det ble gjort det som var mulig (og noen ganger litt til) Miljøet de ansatte imellom var også spesielt, og vi følte vel at vi kjente de fleste etter hvert. Litt leit at andre overtar, men vi håper at Bilia viderefører den gode kundebehandlingen og miljøet i firmaet! Lykke til!

Fire musketerer

Pandemien som ikke er over

Mange av oss lurte på hvorfor ingen av valgdebattene dreide seg om pandemien På valgdagen mandag forstod vi hvorfor: Valgvakene viste politikere som ikke tok smittevernet på alvor!

Riktig ille ble spaserturen til Støre fra Youngstorget til Stortinget. Før presidentvalget i USA omtalte CNN valgmøtene til Trump som superspredermøter. Valgvakene i norske politiske partiers regi var ikke bedre.

Om vi ser til USA under Biden, er dødstallene nå mangedoblet, fordi det viser seg vanskelig å vaksinere de siste 20 prosentene. Pandemien sprer seg nå blant ikkevaksinerte også hos oss, derfor må vi fortsatt ta pandemien på alvor.

Bjørn Lillebuen

Økt demokrati

Sjefredaktør Thorsen benytter seg av den samme retorikken som Listhaug og resten av Norges fordomsfulle, i onsdagen lederartikkel. Han omtaler Rødt som kommunistisk, noe som ikke stemmer. Partileder Bjørnar Moxnes med flere, har gang på gang presisert at Rødt er et sosialistisk parti som fremmer demokratisk sosialisme. Ikke at jeg forventer at Thorsen vet forskjellen.

Demokratisk sosialisme er en reformistisk del av den sosialistiske ideologien, som ønsker utvidet demokrati for folket. Mer selvbestemmelse, flere folkeavstemninger i store avgjørelser og mer medbestemmelse på arbeidsplassen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den demokratiske sosialismen har riktignok som mål å fjerne klasseskiller i samfunnet, og det er her den berømte avslutningssetningen i Rødts prinsipprogram kommer inn.

«En verden der alle mennesker er like mye verdt – og der grunnprinsippene er 'yte etter evne, få etter behov'. Det var dette Karl Marx kalte kommunisme.»

Så Thorsen, slapp helt av. Den gode sjefredaktørlønninga beholder du. Men et stadig sterkere Rødt, kan nok føre til at de ansatte i Varden får økt medbestemmelse på arbeidsplassen. Hva Thorsen synes om det, får vi muligens lese i en lederartikkel når den tid kommer.

Mikael Backe, Rødt Skien

Ibsenprisen

Etter å ha delt ut Skiens egen Ibsenpris i 35 år, skal den nå settes på pause de to neste år, det blir ingen utdeling verken i 2022 eller 2023. Prisen er på kroner 150000 og en statuett av Ibsen, laget av Nina Sundby, følger med. Prisen administreres av Skien kommune v/kultursjefen.

Ved å utsette prisutdelingen, så er dette et skremmeskudd fra Skiens egen administrasjon, med dette risikerer man å skrote hele Ibsenprisen. Dette er negative og håpløse signaler til den nasjonale og internasjonale kulturverdenen, hva er det Skien tenker på å gjøre med sin Ibsensatsning med dette?

Spesielt i disse dager som byen venter på svar på søknaden om tilskudd til et Ibsenbibliotek/besøkssenter, hva vil de statlige myndigheter/kulturdepartementet tro om byens Ibsensatsning når man ønsker å kutte ut sin Ibsenpris, den eneste Ibsenpris i Norge.

Signalene fra administrasjonen er uforståelige. Nå som vi er «på gang» mot det store jubileumsåret 2028, så spenner vi bein for dette ved å selv å nedlegge egne foretak!

Jeg hadde håpet at byen hadde lært av tidligere arrangementer og annet, da byen på 90-tallet fikk en ny oppblomstring og en ny Ibsensatsning, byen startet sine Ibsenkulturfestivaler og åpningene av disse besørget statsråder fra Oslo.

Det var liv og røre i byen og en mengde arrangementer, men etter noen år dabbet det hele av, primært på grunn av manglende bevilgningene. Siden har organisasjoner og personer opprettholdt Ibsensatsningen i et slags kunstig koma gjennom de siste år, slik kan det ikke fortsette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Frem mot 2028 må vi heller ikke skvise vekk Ibsenprisen, den kan andre i stedet sikre seg! Nå må byen, og administrasjonen holde stø kurs mot 2028. og ivareta det byen i dag har på en god og rasjonell måte.

Nina Melfald