Vanskelige tider for romfolk

I disse korona-tider blir vi oppfordret til å ta vare på hverandre. Romfolket er veldig utsatt nå.

Vi har i flere år huset en storfamilie fra Romania. De bor hos oss på vårt småbruk i Gjerstad kommune, og oppholder seg her i perioder på ca. tre måneder av gangen, to ganger i året.

For tiden er de åtte personer fra fire forskjellige husholdninger, som ankom Norge 23. februar i år. Karantene- restriksjonene vedr. koronasmitten begynte 27. februar, så våre folk kommer ikke under disse.

De har heller ingen økonomisk mulighet til å snu og reise hjem igjen. Romania er dessuten et EØS-land og romfolk har derfor en rettighet til å komme til Norge for å arbeide. De har derimot ingen Nav-rettigheter. Unge par med barn klarer seg ikke uten å bo sammen med foreldrene, og har dermed heller ikke krav på sosialhjelp i hjemlandet.

Våre romfolk har ingen symptomer på koronasmitte og er friske og sunne, og er heller ikke pålagt karantene. De er uten fast arbeid i hjemlandet, da arbeidsledigheten er stor, og denne gruppen stiller bakerst i køen. Derfor kommer de hit i korte perioder for å kunne forsørge sine familier i Carbunesti.

Noen er svært fattige, andre begynner å komme seg opp og fram ved at de har fått innlagt noe strøm, og vann til husveggen. Dusj og wc er luksus, men en familie har fått innlagt kaldt vann og wc påkoblet kommunalt anlegg, samt dusj med kaldt vann. De fleste har felles trekkoppbrønn og utedo ute på et jorde i nærheten. En familie har fått vaskemaskin påkoblet til utekrana om sommeren.

En annen familie koker og vasker fortsatt klærne ute i ei stor vedfyrt gryte, slik våre besteforeldre gjorde for snart 100 år siden ved Storelva her inne i Gjerstad.

De er helt avhengig av å komme til Norge for å arbeide, er kjent i nærmiljøet i flere nabokommuner både i Agder og Telemark, og har sine faste plasser. Etter koronautbruddet forteller de de at noen i forretningsstanden oppfører seg truende, og forlanger at de skal fjerne seg fra et offentlig område. I deres blad «Folk er Folk» er det opplyst at «et offentlig sted er definert i Odelstingsproposisjon nr. 90.12.2.2 som ‘et sted som er bestemt for offentlig ferdsel eller sted hvor slik ferdsel faktisk finner sted. At området er privat eid, og eieren kanskje heller ikke ønsker slik ferdsel, er ikke avgjørende hvis slik ferdsel rent faktisk finner sted.’» Videre skriver bladet at «Et offentlig sted er også definert i straffelovens §10 som ‘et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der almenheten ferdes’. Politiloven § 7 gir politiet rett til å bortvise personer fra offentlig sted. Det er kun politiet som har denne retten. Ingen andre.»

Folk flest er forståelsesfulle og prøver å hjelpe. At noen er skeptiske og redde er normalt i disse tider. Men våre romfolk er nå på lik linje med andre nordmenn som går på jobb i disse tider, verken mer eller mindre , og de er fullt oppdatert på myndighetenes krav til smittevern. Derfor holder de god avstand, håndhilser ikke og er nøye med håndhygienen. Romania er dessuten rammet av de samme restriksjonene som her til lands, så de er fullt oppdatert på hva som skjer også på hjemmebane.

Å opptre truende og prøve å jage dem vekk fra parkeringsplasser, der de har hatt fast arbeidssted, synes vi ikke er rette måten å behandle hverandre på i disse tider. Romfolket føler presset og er blitt usikre og redde. Flere av dem er dypt fortvilet.

Som nevnt er våre folk ikke rammet av karantene- bestemmelsene og kan derfor gå på jobb som andre EØS- borgere. Siden de kom 23.februar, har de har heller ikke opparbeidet seg nok midler til å reise hjem igjen. Nå er dessuten grensene blitt stengt i Danmark, Tyskland. Østerrike, Ungarn og Polen. De vil gjerne hjem, men har ikke mulighet med bil , og de har praktisk talt ingen inntekt lenger. Det er å håpe at de kan komme seg hjem via fly før Torp blir stengt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Siden det er lite nordmenn i gatene for tiden, får de heller ikke nok inn til å understøtte sine familier i hjemlandet. Vi oppfordrer derfor folk i Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Drangedal og Kragerø til å støtte og hjelpe disse menneskene ute i kommunene. Vi starter også omgående en innsamlingsaksjon for å avhjelpe dem i en svært vanskelig situasjon. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

SLITER: Romfolk som kom til landet før koronarestriksjonene ble innført sliter både med å skaffe seg inntekter og å kunne komme seg hjem. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Stian Lysberg Solum