DUESTIEN:: Grete Gjelten, Johnny Tiocta og Hedda Foss Five åpnet Duestien barnehage denne uken Foto: Pål Egil Tornholm

Var det nødvendig å bygge en ny barnehage med 180 plasser?

LEDER: Behovet for barnehageplasser faller i Skien. Likevel mener ordføreren at det er behov for en ny storbarnehage.

– Vi har vært sta på at vi trengte en barnehage til, og jammen så vi etter hvert at vi hadde behovet, sa Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap) da hun klippet snoren på Duestien barnehage denne uken. Den nye storbarnehagen kostet 72,3 millioner kroner. Til jul vil 94 barn fylle sju avdelinger i barnehagen.

Les også
I dag ble det omstridte prosjektet åpnet: – Glad for at politikerne var så sta

Byggingen av barnehagen har vært omstridt. Borgerlig side var kritisk til om det faktisk var et behov for den nye barnehagen, og et lekket notat som indikerte at antall plasser barnehagen skulle være dimensjonert – altså 180 plasser – var noenlunde i samsvar med overkapasiteten kommunen ville komme til å ha.

Les også
Flertallet ikke påvirket av "barnehagenotatet" – kommer til å vedta byggingen
Les også
Full splid om «barnehagenotatet» – mener opplysninger var utelatt da bystyret sa ja
Les også
Notatet ingen visste om: Rådmannen mener innholdet er godt kjent

Kommunedirektør Karin Finneruds budsjettforslag for 2021 og de kommende årene («Handlingsprogram 2021-2024») gir ytterligere innsikt. I 2020 vil det være behov for 3467 barnehageplasser, mens behovet synker år for år fram til 2020, til 3178 – altså 289 færre plasser. Samtidig, påpeker kommunedirektøren, at behovet for antall plasser har vært økende, til tross for færre barn. Dette skyldes blant annet at «stadig yngre barn har fått rett på barnehageplass fram til 2019», og de yngste barna krever to plasser hver. «Dette ble sist tydeliggjort ved opptaket våren 2020, da Duestien barnehage åpnet med betydelig flere plasser enn befolkningsutviklingen skulle tilsi,» skriver kommunedirektøren, men legger til at «det legges til grunn at denne effekten i liten eller ingen grad vil gjøre seg gjeldende de kommende årene».

Befolkningsframskrivingen viser altså at det kommer til å bli betydelig færre barn i Skien i årene som kommer, og at «kurven for befolkningsnedgang i aldersgruppen er betydelig brattere etter SSBs siste befolkningsframskriving enn den var i befolkningsframskrivingen fra 2018». Dette får kommunedirektøren til å påpeke at «nedgangen gjør også at en innen ikke altfor lang tid må gjøre en vurdering av struktur og strategi for å tilpasse omfanget av barnehageplasser til etterspørselen».

I budsjettet har Finnerud lagt inn 8,5 millioner i økte driftskostnader til Duestien for de kommende årene. På kostnadskuttsiden har hun lagt inn 1,9 millioner i «demografieffekt barnehage» i 2020, 7,5 millioner i 2022 og opp til 17,5 millioner i 2024. I dette tiltaket «ligger reduksjon med til sammen ca. 200 barnehageplasser fra nytt barnehageår høsten 2021 og fram til høsten 2024».

Var det nødvendig å være «sta» og var det behov for å bygge en ny barnehage med 180 plasser? Du må være sittende ordfører i Skien for å mene det.