VINKLING:: I en hverdag som allerede preges av så mange begrensninger og skuffelser for våre barn og unge bør Varden holde seg for gode for vinklingen de har valgt i denne saken, skrier rektor og assisterende rektor på Vestsiden skole. Foto: Fredrik Pedersen

Varden bommer grovt

I Varden 13. november velger redaksjonen bevisst å skape en vinkling i sin omtale av hvordan Vestsiden skole arrangerte BlimE-dansen for sine elever 12. november.

Saken legges fram på en måte som både legger til rette for netthets, og som gir leserne inntrykk av at denne dansen var i direkte konflikt med de smittevernrådene vi er satt til å følge.

I stedet kunne redaksjonen valgt å legge fram historien om hvordan det ved en skole direkte rammet av covid-19, ble mobilisert for å gi elevene muligheten til å være på høstens store høydepunkt. Målet med BlimE er å fremme vennskap og omsorg for hverandre. Varden bommer grovt i sin omtale av det som beskrives som en årlig festdag for alle barn.

Les også
Denne skolen har totalt seks smittede. I går danset 120 elever Blime-dansen i gymsalen

I høst, som i våres, har elevene i skoler over hele landet måttet lære seg en helt ny skolehverdag. Den er krevende og preget av helt andre rutiner enn hva de tidligere har vært vant med. De vasker hender og pulter, holder avstand, har egne avgrensede områder i friminuttene, og gjør det alt med barnslig glede og uskyld. De går glipp av turning og fotballtrening, har bare noen utvalgte få i bursdagsselskap og kan bare reise på besøk til sine klassekamerater og ingen andre. Og så danser de BlimE-dans. Gutter og jenter. Liten og stor.

NRK Supers vennskapskampanje BlimE fyller i år ti år og har i løpet av disse årene blitt et høydepunkt i skoler og hjem rundt om i hele landet. Det danses ute, inne, hjemme, på besøk hos bestemor og bestefar, i sofaen, i hagen – ja, over land og strand! For barna på Vestsiden er det intet unntak. BlimE-dansen er høstens happening!

Som sikkert både Vardens lesere og andre medborgere i Grenlandsområdene er kjent med har vi de siste to ukene hatt flere positive tilfeller av covid-19 på Vestsiden Skole. Det har vært en svært krevende øvelse for både barn og voksne å få smitten så nært på oss. Spesielt krevende har det vært for de barna og voksne som er igjen på skolen å kjenne på usikkerheten rundt smittespredning.

Både fra nasjonalt og lokalt hold har det gjentatte ganger blitt presisert hvor viktig der er at tilbudet til barn og unge ikke forringes av tiltakene i samfunnet for øvrig.

Redaksjonen var gitt all informasjon til å kunne fronte hvordan BlimE-dansen gjennomført på Vestsiden viser at det selv i disse tider er mulig å få til et slikt arrangement i tråd med alle smittevernhensyn. I stedet velger avisen å gå for det som selger. Opprør selger. Hatske kommentarfelt selger.

Når Vardens redaktør ble konfrontert med kommentarfeltene og vinklingen av artikkelen gis det gledelig uttrykk for at redaksjonen er helt uskyldig. «All informasjonen står jo i artikkelen», svarer redaktøren. Det har du nok rett i, kjære redaktør, men både du og vi vet hva folk leser i tittelen Denne skolen har totalt seks smittede. I går danset 120 elever Blime-dansen i gymsalen. Det er i alle fall ikke at BlimE-dansen også i år ble en festdag for skolebarn på Vestsiden.

Vinklingen Varden velger bidrar til å skape splid og mistillit midt i en krise hvor alle på Vestsiden skole akkurat denne uka var blant dem som sto fremst i rekken i møtet med viruset som har snudd verden på hodet. Hetsen og kommentarene som umiddelbart åpenbarer seg i kommentarfeltene rundt artikkelen deres viser at konsekvensene er virkelige. Vi forstår at dere ikke kan ikke kontrollere alle kommentarfeltene når artiklene deres deles i sosiale medier. Men dere vet at det skjer. Og ansvaret deres starter lenge før saken når kommentarfeltet på Facebook.

Tone Smemo Stølen og Julie Evensen Holm,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rektor og assisterende rektor ved Vestsiden Skole

VINKLING: I en hverdag som allerede preges av så mange begrensninger og skuffelser for våre barn og unge bør Varden holde seg for gode for vinklingen de har valgt i denne saken, skrier rektor og assisterende rektor på Vestsiden skole. Foto: Fredrik Pedersen