MISVISENDE: Vedums regnestykke er ikke feil. Det er bare fullstendig misvisende. Det er enda verre, mener Varden.

Vedums regnestykke henger ikke på greip

LEDER: Trygve Slagsvold Vedum får kritikk fra alle kanter for sitt regnestykke med en eksempelfamilie. Det er berettiget kritikk.

Det var en offensiv finansminister som hadde med seg ferske beregninger til Stortinget i forrige uke. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kunne slå tilbake mot kritikken om at alt blir dyrere og regjeringen gjør lite, og fastslo, ifølge NTB, at «selv i denne turbulente tida, med økt rente, dyrere strøm, dyrere drivstoff og dyrere mat, så vil man sitte igjen med penger som man kan dekke andre kostnader med».

Finansdepartementets regnestykke, som tok utgangspunkt i en familie med nokså god råd, var som følger: 3,7 prosents lønnsvekst på én million i inntekt gir 37.000 mer i inntekt. Videre er det beregnet at familien har 3,4 millioner kroner i gjeld, og får 13.000 mer i økte renteutgifter. I tillegg er det beregnet 4500 kroner i økte drivstoffutgifter, 3000 kroner i økte matvarepriser og 1800 kroner i økte strømpriser.

Konklusjonen ble dermed at familien sitter igjen med 14.700 kroner – og selvsagt at regjeringens økonomiske politikk er av ypperste merke.

Slike regnestykker kan aldri bli nøyaktige, men det mangler – mildt sagt – ikke på kritikk fra alle kanter og ulikt politisk hold etter at Vedum presenterte tallene. Mandag presenterer Aftenposten også ramsalt kritikk fra økonomer som omtaler regnestykket som «tvilsomt» og «pussig».

Dersom landets befolkning utelukkende hadde brukt penger på drivstoff, bolig og mat, kunne regnestykket gitt snev av mening, men slik er det åpenbart ikke. Men det er kun denne prisøkningen som er lagt inn i Vedums regnestykke.

For dersom man legger inn den samlede prisveksten – som Aftenposten har gjort og noe man åpenbart må, fordi «alt» blir dyrere – vil Vedums eksempelfamilie ende opp med 2400 kroner mindre å rutte med. Bakgrunnen for dette regnestykket er at Teknisk beregningsutvalg anslår en prisvekst på 3,3 prosent. Eksempelfamiliens forbruk er, av Vedum, anslått til 800.000 kroner. 3,3 prosent av dette er 26.400 kroner. I tillegg kommer renteutgiftene på 13.00 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Samtidig er det betimelig å bemerke at Vedums regnestykke – særlig med så pussige premisser – blir bedre og bedre jo høyere inntekten er, ettersom det legges inn en nokså voksen lønnsvekst. Det er ganske mange som har lavere husstandsinntekt enn dette, men kostnadsveksten vil neppe avvike veldig.

Problemet er bare dette: Vedums regnestykke er ikke feil. Det er bare fullstendig misvisende. Det er enda verre, for vi må kunne forvente at finansministeren legger fram beregninger for både Stortinget og folket som henger på greip.