annonse

Velkommen, Bypakke Grenland

VELKOMMEN
VELKOMMEN: Miljøpartiet de grønne ønsker Bypakke Grenland velkommen. (Foto: Fredrik Pedersen)

Bedre fremkommelighet for næringslivet. Bedre og tryggere fremkommelighet for de svakeste i samfunnet som barn, eldre og alle de som ikke har bil. Bedre luft. Færre myke trafikanter som skades i trafikken. Bedre folkehelse. En moderne byutvikling. Et bidrag inn i den store globale dugnaden for å redusere klimagassutslipp.

  • Leserbrev

Grenland er ingen liten landsby. Vi har i norsk sammenheng allerede en stor befolkning, viktig industri, en viktig havn, et yrende næringsliv og økende aktivitet knyttet til skole, idrett og kulturliv. Ny industri etableres i Grenland. Ny jernbane og etter hvert sammenkobling av Sørlandsbane og Vestfoldbane vil styrke Grenland som knutepunkt. Grenland vil fortsette å vokse fremover. Utfordringene knyttet til samferdsel vil fortsette å øke.

Hvorfor må det skje en endring? Næringslivet strever med helt nødvendig fremkommelighet. Løsningene for gående, syklende og kollektivt reisende er preget av rotete og dårlige løsninger.

Noe du lurer på? Sjekk Bypakke Grenland-siden på Varden.no!

Mange velger bort eks. sykkel av engstelse for ulykker for seg selv eller sine barn. Mange har lagt seg til vanen med å ta bilen selv ved korte turer som enkelt kunne vært gjort til fots, på sykkel eller med kollektiv.

Bysentra og boligområder er preget av gjennomkjøring og også stor arealbruk til biler, som ødelegger gleden ved handleturen eller aktiviteten i nærområdet der en bor. Vi har historisk laget store kjøpesentra med gratis parkering, vi kjører heller bil et stykke for å parkere enkelt og gratis.

Folkehelsemessig er det stor bekymring knyttet til luftkvalitet, personskader i trafikken og at vi som befolkning er stadig mer inaktiv. Nasjonalt og internasjonalt har vi også på grunn av klimagassutslipp et pågående og stort behov for en global dugnad. Veksten i C02-utslipp fra biltrafikk gjør at et stort byområde som Grenland også må bidra ved å få ned utslippene.

Bypakka er en start på en ny og grønnere utvikling som et stort byområde som Grenland trenger

Bypakka er en start på en ny og grønnere utvikling som et stort byområde som Grenland trenger. En slik utvikling vil ikke finne sted uten samtidige varige restriktive tiltak som bompenger og et skjerpet regime for parkering.

Skal vi også fremover få belønningsmidler og bymiljøavtaler som sikrer en videre god utvikling av løsninger for gående, syklende, kollektiv og bil må vi også innse at vi må levere på restriktive tiltak.

MDG vil takke de politikerne i Porsgrunn og Skien som i sin tid stemte gjennom de nødvendig vedtak for å komme i gang med Bypakke Grenland. Vi ønsker Bypakka velkommen.

Ottar Berg for MDG Porsgrunn, Skien og Bamble

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse