OVENFRA OG NED: Venstreleder Guri Melby representerer et parti som prater ovenfra og ned, skriver Arild Haugen. Foto: Lise Åserud/NTB

Venstre fortjener ikke plass på Stortinget

Venstre har i dag en oppslutning på 1,9 prosent på meningsmålingene. Likevel langer dette minipartiet ut mot opposisjonen.

Venstreleder Guri Melby representerer et parti som prater ovenfra og ned. I tide og utide forsøker de seg på en hersketeknikk de ikke kan. Det er Venstre som alltid liksom vet best. Alle andre er tanketomme og retningsløse. Nå ligger det i kortene at regjeringspartiene vil snakke mer om rot og kaos på rødgrønn side enn om egen politikk og utsikter til politisk flertall.

Før Venstres landsmøte, 23.–25 april, møtte Melby pressa 19. april. Hun liret også av seg med å spørre om hva som egentlig er opposisjonens prosjekt. Hun er skuffa og vonbroten over at Venstre ikke fikk støtte av opposisjonspartiene på Stortinget for sitt forslag til rusreform som regjeringen la fram. Derfor er alle andre tanketomme.

Takk og lov for at den tanketomme rusreformen ble returnert til regjeringa. I den forbindelse må jeg sende en takk til Arbeiderpartiet. Må spørre hvorfor det hastet så jæ … med å vedta en reform når det bare er noen måneder igjen av denne stortingsperioden? Men dem om det. Å vedta en reform over natta ville være tanketomt og uten visdom, men ikke for Venstre, de vet jo alltid hva som er best. Vi har langtidsplaner for forsvaret, høyere utdanning, transportplan etc. Vi trenger jammen en langtidsplan for de rusavhengige også.

Dersom Venstres forslag hadde blitt vedtatt, ville det vært å gå baklengs inn i framtida. En rusreform må handle om mer enn avkriminalisering og tvang til møteplikt. Det er tanketomt. En rusreform må inneholde både forebygging, god behandling og velferdstilbud. Ikke minst må det tilføres betydelig større ressurser enn det som er vist fram til i dag. Vi snakker om mennesker, ikke bare tall i statistikkene. En rusreform vil koste penger. Et menneskeliv er tusen ganger mer verd enn kampfly og annet krigsmateriell. Vi kan for eksempel kutte noe ned på det enorme sløseriet i forsvaret for å styrke rusomsorgen. Vi må bare innrømme at det er ført en mislykka ruspolitikk i alle år fram til i dag. Et bevis på det er det store tilbakefallet som ligger rundt 80 prosent i snitt. Både rusavhengige og de med psykiske lidelser trenger å vite at de også er mennesker, at de betyr noe som mennesker.

Da jeg leste om forslaget til ny rusreform første gang holdt jeg på å få kaffen i halsen. Det skulle for eksempel være lov å bære på seg 2 gram kokain (nok til 50 brukerdoser på 20 mg), 2 gram amfetamin og 10 gram cannabis. Når salg av narko ikke er lov, må stoffet være kjøpt av en eller annen. Ingen må innbille meg at eksempelvis 2 gram kokain bare er til privat bruk. For å si det rett ut er Venstres forslag like tanketomt og fordummende som sexkjøpsloven. Det er lov å selge sex, men forbudt å kjøpe sex. Man straffer kjøperen, ikke selgeren. Å tillate de mengder narko jeg eksempliserte som lov uten straff, vil også gjøre det lettere for langerne samtidig som det vil vanskeliggjøre politiets jakt på det ulovlige stoffet og bakmennene. Politiet har heller ikke nok ressurser fra før.

Til slutt vil jeg si at opposisjonen til venstre for dagens regjering ikke er visjonsløse og tanketomme som regjeringen er, mest med tanke på Venstre. Guri Melby burde heller snakke for seg sjøl når det gjelder tanketomhet og visjoner. Jeg vil imidlertid ikke se bort ifra at en rødgrønn regjering også kan risikere å tråkke i baret i den forstand hvis Ap og Sp vil søke flertall til høyre i de store sakene. I så fall vil de fravike og utvanne sine radikale valgløfter. Da kommer jeg trolig tilbake til det med tanketomhet.

Arild Haugen, Borgemarka