VENSTRE OG DEPONI: Det er ekstremt provoserende å se stadige uttalelser om og bilder av «feiring» og lese at vi ikke forstår eller setter pris på Venstres arbeid, politikkens spilleregler eller sakens status quo, skriver Ayla Backe. Foto: Fredrik Pedersen

Venstres hevede glass over at Brevik er «ute av loopen»

Dessverre tror jeg at Venstre verken oppnår stemmer eller jubel ved å opptre som de gjør nå – heller tvert om – og det er ikke fordi jeg eller andre maler fanden på veggen over mulige utfall.

At Venstre har behov for å posisjonere seg, det forstår jeg. At Venstre ønsker å feire dette internt forstår jeg også til en viss grad, men slik som situasjonen er nå, burde Venstres politikere – både lokalt, regionalt og sentralt – forstå at det å stadig gå ut (i den tiden som har passert siden NOAHs pressemelding kom 17. september) og fortelle at Venstre jubler og feirer, at Brevik er «ute av loopen», at «statlig plan er avverget» og i tillegg være indignerte over at befolkningen stort sett ikke deler deres jubel – det er å forvente altfor mye av et hardt presset folk som har stått i denne drittsaken gjennom årevis med tåkeprat fra politikere; kynismen, konspireringen og løgnene fra NOAH og deres venner; hemmelighold og tilbakeholdelse av dokumenter og relevant informasjon fra myndighetenes side og en overhengende fare for at dette vil bli tredd nedover hodene våre til slutt, uansett.

Det er ekstremt provoserende å se stadige uttalelser om og bilder av «feiring» og lese at vi ikke forstår eller setter pris på Venstres arbeid, politikkens spilleregler eller sakens status quo. Det viser liten innsikt i hvilken belastning dette har vært og fortsatt vil være for befolkningen det berører – og det forventes av Venstre å vise litt ydmykhet og tilbakeholdenhet, istedenfor offentlig markering av en «seier» – uten at saken er endelig avgjort.

Rotevatns oppgave er å løse avfallsproblemet, og det gjør han i første omgang kun ved å stoppe unødvendig import, sette krav til Kronos Titan, gi økonomisk støtte til realisering av ny teknologi som OiWs Norsep og ikke be NOAH om å komme opp med «løsninger».

Politikkens irrganger er totalt uinteressante for oss. Det at saken legges død og begraves, uten mulighet for at det noensinne skal gjenoppstå, er det som er viktig. Og det har regjeringen full mulighet til! Alt annet er irrelevant i denne sammenheng.

CO₂-fangstprosjektet er sikkert vel og bra og vil forhåpentligvis gagne klimaet globalt, men et deponi vil ramme oss lokalt. Å henge feiringen på CCS blir derfor helt feil og å gå ut med jubel og hevede glass er, i våre øyne, taktløst.

Hvorvidt NOAH får ja til søknaden om forlengelse på Langøya (som de har blitt oppfordret til å sende inn) blir interessant å se, men jeg mener uansett at enten søknaden blir innvilget eller ei, så er det «catch-22» for Brevik at NOAH i det hele tatt ble spurt, og da vil jeg ikke engang begynne å snakke om implikasjonene for Oslofjorden om NOAHs forslag går igjennom (dumping av såkalt 'stabil, ikke-reaktiv farlig avfall' opp til 16 meter over havnivå på Langøya).

Venstre har viklet seg inn i en svært uheldig situasjon.

Ayla Backe, Brevik

Foto: Fredrik Pedersen