annonse

– Vi bygger ikke ny bru for moro skyld

3D FRA KOMMUNEN
3D FRA KOMMUNEN: Det er planlagt en ny gang- og sykkelbru over elva.

LESERBREV: Vi bygger ikke ny bru over Porsgrunnselva for moro skyld. Ny gang- og sykkelbru her er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for helsa, klimaet og byutviklingen vår.

Tilsvar til «Ny bru i Porsgrunn. Kult og flott, men riktig bruk av midler?».

100 millioner kroner er mye penger. Likevel er det vanskelig å tenke seg mer nyttig infrastruktur å investere i i Porsgrunn kommune akkurat nå. Folk flest bor i og rundt sentrum og for å nå målet om at flest mulig lar bilen stå og begir seg til fots eller tar sykkelen fatt i stedet, er ny bru her det aller mest effektive kommunen kan gjøre. Til sammenlikning kan som kjent et bilkryss fort koste 700 millioner kroner.

At flere gir bilen fri, nyter alle godt av. Om du ikke har eller vil bruke bil, kan du bevege deg friere fra en del av byen til en annen. Skolelever og studenter kommer seg raskere og tryggere til skolen. Gange og sykling er godt for folkehelsa. Om du må bruke bilen, slipper du å stange i kø.  Om du er disponert for luftveisplager, så kan du slippe å bli syk. Risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt blir mindre. Og – ikke minst - vi i Porsgrunn gjør vår nødvendige og viktige innsats for å hindre en eskalerende klimakrise.

Brua vil i praksis flytte flere folk nærmere byen, slik at flere vil bruke sentrum og delta på det byen har å by på.  Brua vil bli en attraksjon i seg selv, og øke tilgjengelighet og aktivitet i særlig øvre bydel. Det kan gi viktige ringvirkninger, og sammen med andre byutviklingstiltak vil Porsgrunn bli mer livlig og tiltrekkende også for tilflyttere. 

Hvis det er kronglete og tregt å gå eller sykle, så gjør de fleste av oss ikke det. I hvert fall ikke hvis det er lettere å bruke bilen. Derfor har administrasjonen valgt den traseen som er det beste kompromisset mellom sikkerhet for skipstrafikken (og unngår traseen der elven seg slynger) og plassering så nær viktige tilbud som mulig (som skoler, kafeer, bibliotek, Rådhuset etc).

En ny gangbru vil redusere avstanden mellom østre og vestre Porsgrunn med 1,7 kilometer.  Dette tilsvarer rundt 20 minutter til fots og 6 minutter på sykkel. Det blir framstilt som lite, men det er avgjørende kan være avghørende for mange.

Siden 1990 har klimagassutslippene fra veitrafikken økt med 23 prosent og nå står veitrafikken står for hele 8 prosent av de norske utslippene. Til sammenlikning står innenriks flytrafikk for 1,25 prosent. Det er derfor svært viktig å unngå at befolkningsveksten fører til økt biltrafikk. Grenland er allerede blant de større byområdene i Norge med lavest kollektivandel. Og luftkvaliteten i Porsgrunn ligger tidvis tett oppunder og over grenseverdiene for det forsvarlige.

Andre byer har hatt opphetede diskusjoner om det å bruke penger på myke trafikanter. I etterkant har protestene stilnet og nesten alle ser den store merverdien som gangbruene i Tønsberg og Drammen har skapt. Det er underlig at det nettopp er partiet Venstre som før valget antyder at en gangbru er kult, men ufornuftig. I likhet med moderne og trivelige byer som Drammen og Tønsberg må også Porsgrunn tenke større, vise mot og gå for en gangbru som vi vet vil være et godt og framtidsrettet løft for kommunen vår. 

Hilde Forberg Andersen og Marit Schulstok, Porsgrunn MDG

MER OM DEBATTEN: 

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse