SPESIALRESSURS: Vi er ikke uenige i at det er behov for en spesialressurs i øvre Telemark, men spør om helikopterbase eller bilbasert tjeneste er det beste, skriver anestesioverlegene i dette innlegget. Foto: NTB scanpix

Vi driver ikke kampanje mot helikopterbase i Vinje

Ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven, reagerer på våre faglige innspill i et leserbrev den 4/9. Reaksjonen hans inneholder dessverre både faktafeil og unøyaktigheter, og han diskuterer heller ikke de forslagene vi kommer med.

Kleven skaper et inntrykk av at vi er motstandere av en spesialressurs i øvre Telemark. Det er ikke korrekt. Vi mener derimot at det er behov for en slik ressurs. Vi tillater oss derimot å reise spørsmålet om hvorvidt en helikopterbase eller en bilbasert tjeneste er den beste løsningen for pasientene i øvre Telemark

Les også
– Det er godt Stortinget tenker større enn sjukehuset i Skien

Vi driver ingen kampanje mot helikopterbase i Vinje, men vi svarer faglig og ærlig når vi blir spurt av politikere og journalister. Det er det sykehuset har gjort i denne saken.

Den medisinske akuttberedskapen er i rivende utvikling, og vi tror at det framtidige helsetilbudet i Telemark har godt av en åpen og faglig debatt. I den debatten bør det være rom for uenighet og motargumenter, uten at alt må mistenkeliggjøres og insinueres.

Derfor er det trist at Kleven stempler oss «skiensleger» og viser til at vi jobber på «sykehuset i Skien». Dette er polariserende og unødvendig retorikk. Vi jobber på Sykehuset Telemark, vi kommer fra store deler av det gamle fylket, og vi er på hjul i hele Telemark. Det er vi faktisk stolte av.

Finn Robert Lund, overlege anestesi, Sykehuset Telemark

Erlend Berge, overlege anestesi, Sykehuset Telemark

Hanne Engen, overlege anestesi, Sykehuset Telemark