Foto: Alexander Lehmann

– Vi har ikke tid til å løpe ut og inn for å flytte bil

Har vi en legetime, en tannlegetime, om vi skal tømme søppel, papp og plast, trenger man av og til en kortvarig stopp i nærheten, men dette skjer aldri hvis det tar plass fra våre kunder. Gi oss tillit på dette, skriver næringsdrivende Else Marie Hoff i dette leserinnlegget.

Noen politikere, daglig leder i Skien By og parkeringsvakter hevder at ansatte bruker parkeringsplassene i byen og lanserer løsninger som innebærer dyrere avgifter. Jeg hevdet på mitt møte med politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre i fjor vår at dette ikke var tilfelle. Jeg snakket da for forretningene i sentrum og for byutvikling.

Innen handel har vi ikke tid til å løpe ut og inn for å flytte bil. Vi parkerer for dagen på utsiden av sentrum, hvis bilen er det fremkomstmiddel vi må bruke. Har vi en legetime, en tannlegetime, om vi skal tømme søppel, papp og plast, trenger man av og til en kortvarig stopp i nærheten, men dette skjer aldri hvis det tar plass fra våre kunder. Gi oss tillit på dette.

Hvis man bruker appen Easy Park, kan man bare parkere for 2 timer på sone 5100 i sentrum og det gjelder fra Rådhuset opp til Lietorget. Man får kun disse 2 timene som er angitt på appen på hele området. Hvis man parkerer ved Frelsesarmeen, som det er mulig på sommeren når aktiviteten på Ibsenhuset er lav, er sonen 5110 og der kan man stå i 4 timer. Ingen har tid til å løpe mellom disse to alternativene.

Jeg vet og tok det opp på Servicebyen i sin tid at ansatte i kommunen løp ut og inn på Arkaden og flyttet bilene sine. Dette foregikk over år, men jeg trodde dette var tatt tak i nå. Hvilken arbeidsgiver kan finne seg i dette? Hva som gjelder øvrige kontoransatte og praksiser, bør det gjøres en undersøkelse på. De må være solidariske med forretningene og ha et medansvar for byens utvikling.

Jeg spurte på et møte i Skien By om det var mulig å forhandle frem en pris i parkeringsanlegget i fjellet. I dag koster det vel kr 700,- å parkere på Marensro pr. mnd. Det samme beløpet kan brukes i fjellet, men jeg vet det har vært liten vilje til dette fra kommunens side. Man lar heller plasser stå tomme. Dette var også forsøkt forhandlet frem fra tidligere eiere i Eekgården som huset mange kontorplasser, uten hell.

Da jeg møtte politikerne i fjor vår, ba jeg om, punkt 1: vi måtte få beholde avgiftene vi har i dag, samt 2 timers parkering, punkt 2: ingen plasser må fjernes.

Parkeringsvaktene har liten omtanke for besøkende til byen. Deres oppgave burde være å få plassene til å sirkulere, legge til rette, følge opp og ikke kaste folk ut av byen. Trivsel og omtanke bør gjelde, ikke negativitet og liten velvilje. Byen skal ønske velkommen med raushet. Som det fungerer i dag, kan selv vi som jobber her av og til føle at vi ikke er velkomne i byen. Positivt samspill er viktig. Husk det, dere som tar dere friheter i forhold til flertallets ønsker!

Et ønske til Skien By er at vi kan få en felles henting av plast og papp, så hver og en ikke må kjøre lange avstander i disse tider da vi helst ikke skal bruke bilen. Dette har vært et ytret ønske fra min side de siste årene. Andre byer har dette tilbudet. La oss ta dette løftet sammen. La trivsel og omtenksomhet være motto. Ønsk velkommen til en by som syder av positivitet, generøsitet og glade mennesker.

Else Marie Hoff