«Vi kan spare 15 min. ved ny firefelts E 18»

Vi leser i Vardens nettavis at Nye veier nå har laget en utredning som viser hva vi kan spare av tid på strekningen Grenland – Grimstad når vi får firefelts motorvei på hele strekningen. Denne muligheten kan oppnås for bortimot 20 milliarder kroner.

I disse korona-tider med helsemessig og økonomisk frykt, og i tillegg med klimatrusselen hengende over oss, kommer altså Nye Veier med en gladmelding: Vi kan spare 15 minutter på veien til Sørlandet med privatbil.

En ny Ny Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 skal nå utformes av våre myndigheter. Dette strategiske dokumentet sier noe om hvordan vi ønsker at samferdselspolitikken skal utvikle seg de neste 12 årene. To viktige målsettinger for NTP er disse: 1. De forskjellige samferdselsmåtene, vei, bane, luft og sjø skal ses i sammenheng i de ulike korridorene som binder sammen byer og landsdeler. 2. Samferdselspolitikken skal være miljø- og klimavennlig, det vil si være i samsvar med intensjonene i Paris-avtalen og FNs klimapanels anvisninger på en god klimapolitikk.

Dette betyr at forurensende og klimaskadelig bil- og flytrafikk må begrenses til fordel for mer trafikk på bane. Det er bare moderne tog som kan konkurrere både med bil og fly. Det er også et mål at man skal få mer gods fra vei til sjø og bane.

Følger man intensjonene i NTP i dag? Svaret er dessverre nei. Nye Veier og myndighetene bryr seg ikke om Paris-avtalen og advarsler og henstillinger fra FN. Ny firefelts E 18 mellom Grenland og Grimstad gir økt biltrafikk, økte utslipp av klimagasser, økt vei- og dekkslitasje med mer mikroplast i havet, i strid med det framtiden krever av oss.

Nye Veier bryr seg heller ikke om at en firefelts motorvei for 110 km/t krever dobbelt så mye areal og er bortimot dobbelt så kostbar som en trefelts motorvei (2+1 vei) for 90 km/t og med midtdeler. Nye Veier underslår at 2+1 vei med midtdeler 90 km/t er minst like trafikksikker som en firefelts vei for 110 km/t. NTNU/SINTEF i Trondheim har klandret Nye Veier for ikke å ha utredet 2+1 veien på denne strekningen. Det er for øvrig en ny Sørvestbane parallelt med E 18 som er løsningen. Dette synes myndighetene også å ha glemt. Kan koronakrisen få oss til å tenke annerledes?

Nye Veier setter kommunene i en tvangssituasjon. Alle kommunene langs denne E18 traseen mellom Dørdal og Grimstad har allerede godkjent planene om firefelts motorvei. Men prosjektet kan ikke påbegynnes før kommunene enkeltvis har sagt ja til innkreving av bompenger. Dette er en forutsetning for den stortingsproposisjonen som kreves for å få til bompengefinansiering på strekningen, en forutsetning for at veien i det hele tatt blir bygget. Nye Veier har gjort det klart at dersom ikke kommunene ber om bompengefinansiering og fylkeskommunen ikke garanterer for bompengebeløpet, så blir det ingen ny vei. Ingen kommune tør å si nei til dette.

Det er på tide at våre myndigheter våkner og sier nei til det vi mener er en gedigen feilinvestering og heller satser på en moderne, trafikksikker trefelts motorvei sammen med en ny jernbane mellom Porsgrunn og Kristiansand. Tidsbesparelsen ville da øke fra 15 minutter til 60 minutter. Vi oppnår i tillegg økt reisetrivsel og trafikksikkerhet, og oppfyller miljø- og klimakrav på en forbilledlig måte. Og etter koronakrisen, forhåpentligvis ett skritt nærmere en sannhetens erkjennelse for våre eksistensielle spørsmål.

Kartet viser E18 mellom Grimstad og Langangen i Telemark, som det statlige veibyggeselskapet Nye Veier AS har fått som del av sin motorvei-portefølje. Naturvernforbundet i Grenland mener firefelts motorvei fra Grenland til Grimstad er en stor feilinvestering. Foto: Vidar Fløde