Styreleder Per Anders Oksum
Styreleder Per Anders Oksum Foto: Jan Bjørn Taranrød

«Vi skal utvikle sykehuset videre, og ser at vi lykkes på mange områder»

LESERBREV: I Varden 21. mai tegner Fagforbundet et dystert bilde av Sykehuset Telemark, og forbundet ser blant annet «mørke skyer over sykehusets økonomiske himmel». Vi deler ikke denne oppfatningen, og vi ser gløtt av både sol og blå himmel.

Det er riktig at økonomien ved sykehuset har vært krevende i mange år, og det er fortsatt store utfordringer ved Sykehuset Telemark. Det er det også ved de fleste andre sykehus.

Årsaken er ikke primært manglende overføringer fra staten eller en urettferdig fordelingspolitikk.  Årsaken er først og fremst at sykehuset har for store kostnader i forhold til oppgavene som utføres. I praksis betyr det at sykehuset må behandle flere pasienter, og ikke minst de riktige pasientene.

Vi vet at det er mange ansatte som jobber hardt, og vi ønsker ikke at ansatte skal løpe raskere eller jogge lengre. Vi ønsker å organisere og planlegge driften slik at det kan jobbes mer effektivt og smartere. Dette er fult mulig med ny teknologi, nye medisiner, ny kunnskap, kortere avstander og andre ting som har blitt bedre de siste årene. Vi kan ikke å jobbe slik vi gjorde i går, for tre år siden eller for femten år siden. 

Fagforbundet skriver om nedskjæringer, en negativ spiral og at ting går i feil retning.Vi ser at flere overlever kreft, hjerneslag, hjerteinfarkt og blodinfeksjoner. Vi ser at pasientene kan reise tidligere hjem fra sykehuset etter operasjon, og vi ser og mange pasienter med tvangslidelser blir raskere friske. Det er mye som endrer seg, og som gir oss en bedre helsetjeneste når vi finner riktigere måter å jobbe på. 

Fagforbundet skaper et bilde av et sykehus som «skjærer ned» og «sparer penger». Fakta er at Sykehuset Telemark aldri har brukt mer penger på helsetjenester enn det vi gjør i år.

Styret og resten av ledelsen ved Sykehuset Telemark skal forvalte de ressursene vi får til rådighet. Dersom vi mener at fordelingen av ressurser er feil, drøfter vi det med eierne våre.  

Vi skal utvikle sykehuset videre, og vi ser at vi lykkes på mange områder. Bare de siste dagene har vi sett at Sykehuset i Telemark er best i landet på pakkeforløp for kreft, og vi har gode responstider når det er behov for akutt hjelp. Nye kvalitetstall viser at vi har få korridorpasienter, bruker mindre tvang enn tidligere og har lite infeksjoner. 

FAGFORBUNDETS INNLEGG: «Den brutale sannhet er at de som allerede jogger i arbeidstiden, nå må starte sitt livs marathon»

Alt dette får vi til fordi vi organiserer oss på nye måter og endrer arbeidsrutiner. Vi utnytter ressursene og kompetansen på en bedre måte til det beste for pasientene. Dette er faktisk styrets mål, og nettopp derfor kommer det til å skje endringer og utvikling ved Sykehuset Telemark også i årene framover. Hvis vi stopper å utvikle oss, kan det bli bekmørkt på himmelen.

Per Anders Oksum, styreleder Sykehuset Telemark