MONOLOG: Hadle Reisæter er «Suffløren» på Teater Ibsen i høst, og leder sitt publikum støtt gjennom en i en berg og dalbane av følelser i en hviskers liv. Foto: Dag Jensen/Teater Ibsen

«Vi tar av oss hatten, bukker og sier bare takk!»

Hyllest til Teater Ibsen, banning, napoleonskake og renovasjonsgebyr er blant temaene som opptar innsenderne i dagens Hallo Varden.

Takk til Teater Ibsen!

En fantastisk opplevelse lørdag kveld på Teater Ibsen. Hadle Reisæters monolog med «Suffløren» var et herlig stykke. Han fikk fram noen undertoner av sarthet, blandet med humor og alvor, som gjorde denne timen til en sjelden time. Vi tar av oss hatten, bukker, og sier bare takk!

Tone og Geir Arntzen

Eriksens tullprat

Som flere andre undret jeg meg over Eriksens «gremmelse» i Varden den 20. oktober for støtten til «rasistiske konspirasjonsteorier» og muslimhat i Human Rights Service (HRS). Jeg leser rights.no (HRS) jevnlig og forstår at Eriksen neppe kan ha lest i nettstedet – i så tilfelle med helt spesielle briller.

Muslim-hat? Redaktøren, Hege Storhaug, har bodd i Pakistan i flere år og har en rekke gode muslimske venner fra den tiden.

Men, HRS er sterkt kritisk til bokstavtro islamist-organisasjoner, der enkelte (Islam Net) forsvarer dødsstraff for homofile og frafalne fra islam, og steining av utro kvinner. Det er vel disse miljøene som sprer ryktet om at HRS er islamfiendtlig?

HRS var det første norske presseorgan som avdekket muslimske innvandrere og flyktningers praksis med å sende barna til oppvekst og skolegang på (ofte voldelige) koranskoler i opprinnelseslandet. Etter hvert har saken blitt fulgt opp av annen presse, blant annet gjennom reportasjer i NRK.

HRS har i årevis kjempet for at vergeløse jenter skal få skikkelig rettslig beskyttelse mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og har ønsket forbud mot sharia-ekteskap (utenomrettslig ekteskap).

Men nå kom gjennombruddet for HRS: Torsdag 22. oktober tvang stortingsflertallet (AP, Sp og FrP) igjennom lovtekster som dekker disse HRS-kravene fullt ut! I tillegg blir det nå forbudt med søskenbarnekteskap som ofte blir benyttet ved tvangsekteskap.

Kanskje ikke så galt med pressestøtte til HRS allikevel?

Men som Truls E. Norby skriver i lørdagens Varden: «Det skal bli spennende å se om Eriksen klarer å vise til noen konkrete eksempler på 'muslimhat og rasisme' fra innlegg på HRS».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Magne Sigurdsen

Banning

Vil gjerne takke Lars Martin Lillevold sitt innlegg i lørdagsavisa om banning. Det har tatt helt av, ikke minst på radio og TV. Og ikke bare deltakere men også programledere. Gjør vondt å høre på.

Solveig

Napoleonskake som ikke var napoleonskake

Skulle kjøpe noe godt til kaffen på lørdag og gikk innom et bakeri i Skien. Kjøpte to napoleonskaker. Dette hadde ikke noe med napoleonskake å gjøre annet enn utseende.

Det skal være butterdeig og krem blandet med vaniljekrem i ekte napoleonskake. I disse var det en hard tørr kjeks med et tynt lag vaniljekrem i bunnen og et lag hard kjeks på toppen med litt melis.

Hva har skjedd med de gamle gode napoleonskakene? Er dette en lokal variant?

I så fall er den bedre den du kjøper på Meny, Kiwi eller Rema.

Skuffet

Nødvendig å hente utenlandsk arbeidskraft?

Det enkle svaret er nei. Spesielt i ei tid vi er i nå. Jeg tenker spørsmålet er aktuelt når som helst. For stort sett er vel grunnen til at det blir leid inn utenlandske arbeidere at norske arbeidere er «for dyre»? Altså marginal profitt som ligger som motivasjon.

Vi vet jo også at selv om de aller fleste som er gjestearbeidere i Norge kommer fra Schengen. Det kanskje ikke alle er klar over er at land i yttergrensene til Schengen kan hente inn enda billigere arbeidskraft fra utenfor Schengen, som også norske Bring har drevet med. Hvorfor skal det offentlige Norge gi velsignelse til kyniske bedrifter som tenker mest profitt? Hvorfor kan ikke Norge kreve at norske bedrifter helst bruker faste ansettelser?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bemanningsbransjen er jo ganske ung i Norge, fram til 2000 var den så å si fraværende, skal vi tro Bjørnar Moxnes og Rødt. Er tida inne for å ruske opp i norsk behandling av arbeidere? For ingen er tjent med at en liten elite skal kare til seg all inntjening i Norge, skal vi tro John Maynard Keynes og makroøkonomien.

Thomas André Fjeld Bjørholdt, Rødt Porsgrunn

Renovasjon i Skien kommune

Kommunens renovasjonsgebyr skal dekke alle kostnadene kommunen har med innsamling og behandling av husholdningsavfall.

Det er ikke lov å ta inn et større gebyr enn til dekning av kostnadene, kalt selvkostprinsippet. Renovasjonsgebyret i Skien fastsettes årlig av bystyret. I snart to år har hver boenhet betalt et standardgebyr med faste rabatter for lite, felles eller delt renovasjon.

Skien Venstre mener at dagens gebyrordning ikke stimulerer husholdningene til økt materialgjenvinning og redusert avfallsmengde i samsvar med endringer i nasjonal målsetting og EU-direktiv.

Skien Venstre vil derfor at det utredes om innføring av et vektbasert renovasjonsgebyr er mulig.

Flere systemer for veiing og elektronisk registrering av beholdere er tilgjengelig. Informasjon om boenheter hentes fra matrikkelen og ordningen kan derfor også brukes der felles boenheter har felles beholdere.

Med å innføre en variabel andel av renovasjonsgebyret basert på faktisk mengde vil det lønne seg for forbrukeren å redusere husholdningsavfallet. Vi tror at det også vil føles mer rettferdig, særlig for enslige og andre som har lite husholdningsavfall.

Skien Venstre ser mengden plastemballasje som et problem og tror at et vektbasert renovasjonsgebyr vil være med på å legge større press på emballasjeprodusentene til å finne alternative løsninger.

Ole Røed, Skien Venstre

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Renovasjon i Grenland: Renovasjon i Grenland:Fra det optiske sorteringsanlegget for søppelposer i Bjorstaddalen. Foto: RiG
MONOLOG: Hadle Reisæter er «Suffløren» på Teater Ibsen i høst, og leder sitt publikum støtt gjennom en i en berg og dalbane av følelser i en hviskers liv. Foto: Dag Jenssen/Teater Ibsen