ALLE TIL STEDE: Enkelte dager er det faktisk ikke mer enn et par timer i løpet av barnehagedagen at hele personalet er til stede på avdelingen. Er det slik vi vil ha det? spør Cathrine Vik Grimsgaard. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Vi trenger en bemanningsnorm som gjelder hele dagen

Barnehageopprøret i 2017 førte til fokus på bemanning i barnehagene og i august 2018 ble grunnbemanningsnormen og pedagognormen innført.

Grunnbemanningsnormen sier at det skal være en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år.

Pedagognormen sier at man skal være minst en pedagog per sju barn under tre år og en pedagog per 14 barn over tre år.

Alle pedagoger har krav på 4 timer plantid i løpet av ei uke. Er det to pedagoger på avdelingen, betyr det en arbeidsdag borte fra barna på avdelingen i løpet av ei uke. I tillegg kommer andre viktige møter som ped.møter, møter med barnevernstjenesten, foreldresamtaler og liknende.

Pedagognormen er vel og bra den, for pedagogen er viktig, men vi mangler hender, fang og tilstedeværelse i hele barnehagens åpningstid.

Enkelte dager er det faktisk ikke mer enn et par timer i løpet av barnehagedagen at hele personalet er til stede på avdelingen. Er det slik vi vil ha det? Og er dette det beste vi har å tilby barna våre?

I min kommune har vi hatt en økning av barn som trenger spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Hvorfor er det slik? Min teori er at i en hektisk barnehagehverdag er det ikke rom for barna som er litt utfordrende eller trenge litt ekstra. Det er rett og slett for få på jobb til å se det enkelte barnet.

Fra januar 2022 trer barnevernsreformen/oppvekstreformen i kraft. Ett av målene med den er tidlig innsats i oppvekstsektoren. Det er godt kjent for de fleste at en god barndom starter de første leveårene.

Hva om vi setter inn støtet og sørger for at alle barn blir sett og hørt hele dagen i hele sitt barnehageliv? Kanskje vi da unngår utenforskap og fremmer inkludering av de barna som trenger det?

Jeg er helt enig med Fagforbundet som mener at grunnbemanningen i barnehagen må øke og at grunnbemanningen skal være en voksen per to barn under tre år og en voksen per fem barn over tre år.

Denne bemanningen må være gjeldende i hele barnehagedagens åpningstid og gi alle barn et trygt og godt pedagogisk tilbud.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Cathrine Vik Grimsgaard

Yrkesseksjonskontakt, Fagforbundet Skien – Siljan