RØDT: Hvorfor er ikke skolene på rødt nivå, når vi vet at viruset smitter mest mellom barn? spør elevene i 8A på Menstad. Foto: Amalie Borgersen

Vi vil ha bedre smittevern på skolen!

I det siste har smitten gått opp her i Skien, og vi i 8A på Menstad Ungdomsskole har lyst til å redusere sjansen for å bli smittet på skolen.

Vi lurer derfor på hvorfor skolene ikke er på rødt nivå, når vi vet at viruset smitter mest mellom barn? Her kommer vi med noen forslag og punkter til hva vi kan gjøre for å redusere smitten:

Når vi er på skolen må vi holde avstand, men det er ikke alltid så lett når vi er mange og skolen er trang. Hvis en elev får korona, vil da denne personen smitte det videre til klassen sin. Det er høy sjanse for at en del av elevene har søsken. Da smitter elev nr. 1 søsknene sine og de smitter det videre til sine klassekamerater. Menstadelever har søsken på tre forskjellige barneskoler. Med mindre lærere og andre ansatte har munnbind, vil de også få viruset og smitte det videre til sine familier og venner. Hvis vi hadde vært på rødt nivå, ville kohortene vært mindre og færre blitt smittet om viruset kom til skolen.

Busser er og en stor faktor hvis noen får korona. Hvis noen på en buss har korona, er sjansen stor for at det blir smittet videre der. Vi får tre busser til skolen hver dag og vanligvis er det noen som ikke kommer på en av dem fordi det er lite plass. Folk må stå helt inntil hverandre, det er ikke smittevennlig. Kanskje det burde ha kjørt flere busser til og fra skolen, og vært vakter på bussene som passet på at de ikke ble for fulle?

Etter pressekonferansen forrige fredag er det anbefalt å ha to faste venner/nære som kan være på besøk. Vi er sammen med 50-100 elever hver dag, det er 98 nærkontakter for mye. Det er stor sjanse for smitte nesten uansett. Det vi kan gjøre er å dele klasser i mindre kohorter, ha hjemmeskole eller bruke maske hele tiden og holde to meters avstand. Hvis ingenting blir gjort, blir det ikke bedre.

Når man får muligheten til å være sammen med elever fra andre klasser, er det mange som står rundt med andre folk enn folk fra klassen. Det er mange som ikke tenker på å holde avstand, det er noen som ikke har venner i klassen sin, men i andre klasser, og da hjelper det ikke så mye med klassekohorter. I tillegg har butikker og lignende blitt stengt når det ikke er hovedgrunnen til smitten. Nå om dagen er hovedgrunnen skolen. Hvis vi hadde stengt ned skoler og sett hva som hadde skjedd, hadde smitten muligens blitt redusert. Det muterte viruset som nylig har kommet til landet er verre for barn og ungdom og ikke «ufarlig» som det ble sagt om den første virusvarianten.

Oppfordringen vår er at skolene enten stenger ned eller har en blanding av hjemmeskole og skole. Da kan trinnene bytte på dagene de er på skolen, for eksempel kan tiende trinn være på skolen på mandag og torsdag, niende på tirsdag og onsdag og åttende kan være der på fredager. Hvis ikke skolene blir stengt, vil vi i det minste ha flere busser så man reduserer smittefare på vei både til og fra skolen. Som man sier på engelsk: «Better safe than sorry.» I tillegg går smitten i Skien bare opp. Det kunne og blitt påbudt med masker generelt på skolen og i alle fall i friminuttene.

8A på Menstad ungdomsskole

RØDT: Hvorfor er ikke skolene på rødt nivå, når vi vet at viruset smitter mest mellom barn? spør elevene i 8A på Menstad. Foto: Amalie Borgersen