Vikingtiden i Nedre Telemark

Nedre Telemark var svært sentralt i vikingtiden med blant annet eksport av jern og brynestein, men har ofte kommet i skyggen av Vestfold og også utgravningene i Østfold og på Karmøy.

Vikingtiden i Nedre Telemark har ofte kommet i skyggen av de store skipsgravene i Vestfold. De nye funnene ved Gjellestad i Østfold og de store utgravningene ved Avaldsnes på Karmøy har bidratt til at den nasjonale interessen for vikingtiden har vendt seg i andre retninger enn mot Telemark. Dette er noe urettferdig, siden området mellom Norsjø og Langesundbukta var en svært sentral region for kontroll over handelsvarer fra Øvre Telemark. Jern og brynestein fra Eidsborg var sterkt etterspurt i hele Nord-Europa, men å frakte dette ut krevde politisk kontroll.

Ved Porsgrunn er det særlig Bjørntvedt som er pekt ut som et maktsentrum i tidlig vikingtid. Andre viktige gårder, som kan kalles høvdingseter, er Bratsberg og Faret, men det er også andre rike gravfunn og løsfunn i Nedre Telemark. Disse arkeologiske sporene bør løftes fram og tolkes på nytt, ut fra de ferske funnene andre steder i Oslofjordregionen og ellers i Skandinavia og Europa. Med de nye tolkningene av makt, handel og kultur i vikingtiden er det flere spørsmål som nå åpnes opp.

For det første er økt internasjonal handel satt i sammenheng med vikingtidens framvekst. Stein- og jerneksporten i Telemark kan dermed ha hatt en større betydning for samfunnsutviklingen enn tidligere antatt. Tilknytningen til den tidlige danske kongemakten og det store, karolingiske imperium, som er påvist for Kaupangs grunnleggelse, kan også ha hatt stor betydning for Telemark.

Når vi nærmer oss år 900, er imidlertid alle disse sentrale stedene i tilbakegang. Samtidig er kongemakten knyttet Avaldsnes i Sørvest-Norge på offensiven, med slaget ved Hafrsfjord som en kjent begivenhet. Dette må ha hatt stor innvirkning på de lokale makthaverne, og kan ha ansporet til ny rivalisering om ressursene i Nedre Telemark.

Et tredje spørsmål er om det er i Nedre Telemark vi finner de første tegnene på overgangen fra vikingtid til middelalder i dagens Norge. Kristningen kan ha kommet tidligere her enn andre områder i Norge, noe som brakte med seg en omforming av det politiske og kulturelle landskapet. Dette blir for øvrig tema på Lørdagsuniversitetet i Porsgrunn bibliotek lørdag 19. september.

Bjørn Bandlien

professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge.