Viktig med flere mannlige lærere

Regjeringen bevilger 6 millioner kroner for å få flere menn til å velge lærer- og barnehagelærerutdanning. Alle elever trenger rollemodeller i skolen.

Alle barn skal kunne se selv seg foran kateteret. Barn og unge må ha både mannlige og kvinnelige rollemodeller i skolen og i barnehagen, og rollemodeller med ulik bakgrunn. I dag er kun én av fire lærere i grunnskolen menn og tallet er enda lavere i barnehagen. Derfor har Venstre presset på i regjering og på Stortinget for å få opp andelen mannlige lærere.

Læreren er en av de viktigste voksenpersonene i et barns liv. I et langt skoleløp trenger eleven gode mannlige rollemodeller i skolen. Det kan gi elever bedre trygghet og rolleforståelse. Det er dessuten sunt for arbeidsmiljøet på skolen med et innslag av mannlige lærere for å få et større mangfold av kultur og form.

Selv om nesten hver tiende søker til høyere utdanning til høsten vil bli lærer, så trenger vi enda flere, særlig for de yngste. Regjeringen har jobbet langsiktig med rekruttering, sammen med universiteter og høyskoler. Alle elever skal bli møtt av lærere med kompetanse i fagene de underviser i. 1999 var 36 prosent av grunnskolelærerne i Norge menn, mens andelen i 2017 var 25 prosent. I dag er det rundt 550 grunnskoler som har en andel mannlige lærere på bare 15 prosent eller mindre.

Høgskulen på Vestlandet får nå 6 millioner kroner til å lede arbeidet med å rekruttere flere mannlige lærere. Målgruppen utvides også til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn til lærerutdanningene. Venstre mener det er positivt med et større mangfold av voksenpersoner som er tilstede og tilgjengelig for barna på skolen.

Trine Schei Grande, Venstre-leder

Gustav Søvde, Skien Venstre