Snitpetorp, slik Rom Eiendom foreslår å bygge det ut.
Snitpetorp, slik Rom Eiendom foreslår å bygge det ut. Foto: BØRVE OG BORSCHENIUS

– Vil silikonbehandle Snipetorp som en gammel bestemor de er misfornøyd med

Staten og Skien kommune vil silikonbehandle Snipetorp, som en gammel bestemor de er misfornøyd med, skriver Bjørn Rørvik i et leserinnlegg i Varden. Det er statseide NSB som eier utbyggeren, Rom eiendom.

"Den norske Stat og Skien er misfornøyd med sin gamle bestemor, og vil

silikonbehandle henne. De mener at hennes gamle skrukker er stygge. De vil ikke

lenger se på henne som et ærverdig eksemplar av noe vakkert, tross alder", skriver Rørvik.

Les hele leserinnlegget:

Hovedutvalg for teknisk sektor 1.gangsbehandlet den 24.09.2013 - sak

Bjørn Rørvik er lite fornøyd med planene for nybygg i Snipetorp.
Bjørn Rørvik er lite fornøyd med planene for nybygg i Snipetorp. Foto: Egil Blomsø
Samme sted nå
Samme sted nå Foto: Jon-Inge Hansen

86/13 - “Detaljregulering for gbnr. 300/3554 m.fl., Snipetorp”.

Hensikten med planforslaget er å legge tilrette for bygging av

leilighetskompleks med tilhørende anlegg sørvest for krysset der Øvre

Skotlandsveg møter Snipetorpgata.

LES OGSÅ:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Staten og Skien kommune

Den norske Stat eier NSB som igjen eier ROM Eiendom. De vil forandre, kall det

«silikonbehandle», historiske Snipetorp. Og Skien kommune er positivt innstilt. Nå

hevder de at publikum burde engasjert seg tidligere.

Undertegnede kan da minne om

at han hadde en kronikk inne i en av fylkets aviser allerede for over to år siden i

sakens anledning. Det burde jo egentlig kokt på facebook allerede da, men heldigvis

har det i alle fall begynt å koke nå.

Silikonbehandling.

Den norske Stat og Skien er misfornøyd med sin gamle bestemor, og vil

silikonbehandle henne. De mener at hennes gamle skrukker er stygge. De vil ikke

lenger se på henne som et ærverdig eksemplar av noe vakkert, tross alder.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De mener at alderen har innhentet henne, og de vil forandre henne, eller sagt mer

moderne - silikonbehandle henne. De elsker henne ikke lenger akkurat som hun er,

med alle sine aldrende trekk og med sitt gamle utseende.

De har bestemt at de vil forandre henne. Og det spørs om de er tøffe nok til å

annullere muligheten for plastisk operasjon i Snipetorp, selv med motstand fra

almuen?

Bevaringsområde

«Planområde» avgrenset i sakens anledning, burde ikke vært vurdert som et

planområde. Området bør være et bevaringsområde, og ikke noe annet. Dette

kunne både Staten og Skien kommune bestemt for lenge siden.

Snipetorp ble spart fra de mange bybrannene i Skien. Snipetorpgaten 30 med

Artikkelen fortsetter under annonsen.

tilgrensende areal (gbnr. 300/3554) søkes nå for utbygging. Dette er et gjenværende,

historisk særpreget område. Dette området bør bevares som et bevaringsområde -

fritt for videreutvikling og sammenblanding.

Tusenvis av andre områder kan utvikles. Angående siste del av Snipetorpgaten og

første del av Bratsberggaten bør gjennomgangstonen kun være vedlikehold og

forskjønnelse av eksisterende.

Bevaring og vedlikehold

Når man på 60- og 70-tallet vandret nedover ved Snipetorpgaten mot nr. 30,

kunne man nyte et gammelt hus og en gammel, idyllisk hage. En riktig hage i et

gammelt 1700-talls/1800-talls trehusmiljø.

En bevaring av dette bør være en

tilstrebelse. Å få nye hus inn i dette miljøet er etter manges syn tragisk upassende.

Og de fleste som har en slik oppfatning, mener muligens også at Snipetorpgaten

(gbnr 300/3660) heller ikke burde vært bygget.

At noen av Snipetorphagene, og noen av husenes malte finish ikke holder mål i

forhold til tidligere tider, er selvsagt ikke bra. Men dette bør likevel ikke være et

argument pro «leilighetskompleks» eller nyoppføring av hus. Tanker omkring

kontinuerlig vedlikehold av Snipetorpmiljøet kan og bør nedfelles i en plan i forhold til

dette.

Autentisk

Feilvurderingene politikere og kommunale saksbehandlere foretok seg mht. raseringen

av trehusbebyggelsen i Kverndalen i sin tid, burde være nok argumentasjon til å

bevare Snipetorps autentiske miljø uten inntreden av nybygg.

At skiensborgere har glemt historien om gamle Kverndalens død, og nu rakrygget

nærmest åpner opp for oppføring av nybygg i en av Snipetorps gamle hager, er mer

enn å lage rifter i Skiens perle. Det er å fjerne diamanter fra Skiens kronjuveler, og

bestemme at de byttes ut med plastkuler.

Man må spørre: Hvorfor kan ikke et område som dette være nedfelt «hellig» i Skien?

Noe må da få lov til å være ubevegelig og uforanderlig, uberørt av annet enn

forskjønnelse og vedlikehold. Noe må da få lov til å være gammelt. Og bare det.

Ute-museum

Det gamle 1700-talls trehusmiljøet i Snipetorp bør være et historisk uterom - et

historisk ute-museum. Her har vi noe av Skiens sjel og hjerte, og det bør vi verne

med kamp og smerte.

Utbygging i Snipetorps gamle miljø vil gjøre Skien by mindre

attraktiv attraktiv som turistmål. Huset, der Ibsen bodde, bør ligge i et mest mulig urørt og

gammelbevart strøk.

Vi reiser til Tyskland, vi reiser til Frankrike og Italia osv. Hva ønsker vi å se? Jo, gamle

bymiljøer og gamle bygninger. Mest mulig bevart. Gamle bydeler med historisk sus og

unik atmosfære vil vi besøke. Det er bare det, at turistene som kommer til Skien

ønsker akkurat det samme.

Det er gamle Snipetorp man vil se, uten plastisk kirurgi.

La nå ikke mer av Snipetorp bli endret. Det er å håpe at et innspill som dette kan

aktivisere til et kreativt engasjement for et unikt historisk uterom.

I sakens anledning kan man minne om vedtaket for asfalteringen over den genuine brosteinen grunnet

sykkelløpet på 70-tallet, senere den oppsatte industribommen, som skriker imot

enhver tanke om estetikk, og nå altså nye boliger.

Det vil likeledes heller ikke være tvil om at nye hus og leiligheter, slik de er tenkt å bli

plassert i Snipetorp med foreslåtte utbygging, vil gjøre kunstobjektet Snipetorp mye

mindre attraktivt for kunstnere fremover. Ærverdigheten frarøves.

Enhet fratrer

Nå er døra satt døra på gløtt, eller er det på vidt gap, for nybebyggelse i en

Snipetorphage. Hva gjør politikerne nå? I sakens behandling 24.09.13 ber

Hovedutvalget for Teknisk Sektor tiltakshaver vurdere lavere utnyttelsesgrad. Men når

de samtidig i detaljreguleringen sier at Hovedutvalget «er av den oppfatning at

planlagt bebyggelse har et godt utgangspunkt», blir man særs bekymret.

Det betyr vel at politikerne er på lag med Staten og Skien kommune og vil endre ærverdige

Snipetorp og nedbygge Skiens sjel og hjerte.

Skal vi andre nå sitte stille å se på at det «silikonbehandles» i Snipetorp? Skal vi nå

sitte stille å se på at det formuleres dødsannonse for Snipetorpmiljøet? Eller hva?

Bjørn Rørvik