Vindkraftmotstanden øker kraftig

LESERINNLEGG: Det sies at løgn har tre former: nødløgn, svart løgn,- og statistikk. Knut Kroepelien i Energi Norge og Øyvind Isachsen i NORWEA (vindbaronenes organisasjon) benytter utvalgte statistikkdata i kombinasjon med en fjerde variant: unnlatelsesløgn!

Det de skriver er isolert sett korrekt, men fakta tas ut av en sammenheng. Da blir resultatet et åpenbart forsøk på å manipulere virkeligheten. De to skriver 21.11. Varden under overskriften «Vi skal lytte til motvinden». Her skriver de: «Hvis en kun leser nyhetsoverskrifter og kommentarfelt, er det lett å få inntrykk av at det norske folk har utviklet full allergi mot vindkraft. Men de fleste meningsmålinger tyder på noe annet. Tall fra CICERO i høst viser at over 50 prosent av befolkningen mener Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land. Bare halvparten så mange – rundt 25 prosent – er tydelige motstandere av mer vindkraft.»

Det de to unnlater å fortelle, er at CICEROs tall, fra mai/juni i år, i realiteten forteller om en dramatisk endring i folks holdning til vindkraft, i negativ retning. CICEROs tilsvarende tall på tilhengere for et år siden var 65%, mens tallet på motstandere da var 10 %. Så «motvinden» i folket er faktisk økt voldsomt. Nye tall fra Universitetet i Bergen fra august i år bekrefter tendensen. I UiBs tall er andelen tilhengere sunket videre til 40 %, mens andelen motstandere er økt til 36 %. Et rimelig tips er at motstanderne er i flertall i god tid før jul,- trolig med solid margin!

Det blir spennende å se hva herrene Kroepelien og Isachsen neste gang finner av tall som kan tas ut av sin sammenheng, når de skal «lytte til motvinden».

FÆRRE TILHENGERE: Hvis man ser nærmere på statistikken viser det seg at mostanden mot vindkraft øker kraftig, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra vindmølleparken på Smøla. Foto: Kjell Herskedal