Foto: Halvor Ulvenes

Vold og trusler kan aldri bli en del av arbeidshverdagen

LEDER: Volden mot kommunedirektør Per Dehli er høyst uakseptabel.

Midt-Telemarks kommunedirektør, Per Dehli, er tilbake på jobb etter den rystende opplevelsen han opplevde i kommunehuset sist tirsdag. En 43 år gammel mann har tilstått å ha slått kommunedirektøren flere ganger, etter det som beskrives som «en bagatell».

43-åringen er siktet for kroppskrenkelse og vold mot offentlig tjenestemann. Videre er han ilagt besøksforbud: 43-åringen får ikke lov å oppsøke kommunehuset i Bø, ikke ta kontakt med kommunedirektør Per Dehli, ikke oppsøke Nav og ikke DPS.

Det viktigste er at det, ifølge Dehli selv, går bra med ham nå etter å ha blitt påført en hjernerystelse. Om saken som førte til volden skal ha vært bagatellmessig, er hendelsen er imidlertid alt annet enn en bagatell. Den er svært alvorlig.

Vold kan selvsagt aldri aksepteres, uavhengig av hvem som utsettes for den, men det er helt innlysende at det øker alvorlighetsgraden når det rammer personer som ikke bare er på jobb, men som også er myndighetspersoner.

Det skjer heldigvis ikke ofte at kommunedirektører blir utsatt for vold på jobb. Dessverre utsettes kvinner og menn for vold og tusler daglig. Fordi de gjør jobben sin. Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har gjennomført en undersøkelse som viste at 171.000 personer ble utsatt for vold og trusler på jobb (2016-tall). Tallene for Telemark spesifikt viser at seks prosent av alle sysselsatte opplevde dette. Tallene er alarmerende høye.

Én ting må være helt klart: Vold og trusler kan aldri bli en del av arbeidshverdagen.

Offentlig ansatte er i en særstilling. Vernepleiere, politi og vakter, pleie- og omsorgsarbeidere og sykepleiere er særlig utsatt for vold og trusler. Lærere er også høyt oppe på statistikken. Kvinner er dobbelt så utsatt som menn. Volden og truslene utøves, i all hovedsak, av kunder, klienter eller pasienter. Det er svært sjelden at kollegaer eller leder står bak.

Det er fullt forståelig at Dehli og hans kollegaer på kommunehuset i Bø opplevde voldsepisoden som dramatisk og rystende. Ingen fortjener å bli utsatt for slikt. Det er også forståelig at det er blitt innført adgangskontroll på kommunehuset, men det er beklagelig. Det er ingen ønskelig situasjon, for et kommune- eller rådhus bør være så åpent som mulig.