Foto: NTB

Wizz Air nekter å ha organiserte. Hvordan kan de nekte andre å la være å bruke dem?

LEDER: Wizz Air dummer seg ut med sitt søksmål.

Det ungarske flyselskapet Wizz Air har varslet søksmål mot Agder fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergen kommune, Viken fylkeskommune, Stord kommune, Oslo kommune og Statnett, angivelig for vedtak som skal være fattet om at disse boikotter flyselskapet.

- Et vedtak om boikott er noe ganske annet enn en fri meningsutveksling. Slike vedtak har til hensikt å skape en avkjølende og avskrekkende effekt på publikum, og har en åpenbar konkurransevridende virkning, sier Wizz Air-direktør Marion Geoffroy i en kommentar, ifølge E24, som også gjengir fra en melding Wizz Air har sendt ut:

«Wizz Air reagerer på det faktum at folkevalgte lokale og regionale organer, og det statseide selskapet Statnett, har vedtatt boikott uten å vurdere lovligheten av boikotten og uten noen saksforberedelse,» skriver selskapet.

Til E24 sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Glette i Statnett at selskapet ikke deltar i en boikott, men at selskapet «har et etisk regelverk som alle må etterleve» og at «det er vår vurdering at Wizz Air ikke etterlever disse reglene», som igjen betyr at «derfor kan de heller ikke være leverandør til oss».

Det hele har bakgrunn i at Wizz Air har vært overtydelige på at de ikke godtar at deres ansatte organiserer seg.

Det er organisasjonsfrihet i Norge. Dette betyr at det er fritt fram for å danne fagforeninger eller organisere seg. For en arbeidstaker er det imidlertid fritt fram for å ikke organisere seg. Ingen kan tvinge noen til å være medlem i en fagforening.

Samarbeidet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverforeningene i Norge har vært en helt sentral og vesentlig del av det norske arbeids- og næringslivet. Høy organisasjonsgrad er en fordel. Det kan ikke overraske noen at dette får konsekvenser. Som at den norske statsministeren går ut mot selskapet eller at norske kommuner, fylkeskommuner eller andre virksomheter gjør det.

Wizz Airs søksmål indikerer langt på vei at det er tale om et selskap som ikke går av veien for å ta i bruk de virkemidler som finnes. Dette er umusikalsk og helt på tvers av hvordan det norske arbeids- og næringslivet fungerer.

Man bør også snu problemstillingen helt rundt: Hvis et selskap mener at de kan nekte ansatte å organisere seg, hvorfor skal det samme selskapet nekte at andre lar være å bruke deres tjenester? Dette må gå begge veier.