Nedre Telemark Tingrett: Husbanken har anmeldt selskapet i Skien som fikk nesten 28 millioner kroner i tilskudd. Foto: Fredrik Pedersen

Krav på over 28 millioner kroner mot konkursrammet selskap

Husbanken har anmeldt selskapet i Skien som fikk nesten 28 millioner kroner i tilskudd.

Tidligere i september meldte Finansavisen at selskapet Scheen Invest og eieren bak hadde misligholdt et millionlån fra Husbanken. Selskapet hadde fått 27,95 millioner kroner i lån og tilskudd for å bygge om eiendommer til flyktningboliger, men pengene ble aldri brukt etter hensikten.

Noen uker senere ble selskapet slått konkurs som følge av de utestående kravene.

Første skiftesamling for konkursboet var 29. oktober. Ifølge bostyrer Øystein Malmgren sin foreløpige innberetning at Husbanken allerede i 2017 fikk mistanke om at tilskuddene ikke ble brukt som avtalt.

«Selskapets daværende revisor tok allerede ved revisjonen av årsregnskapet for 2016 opp spørsmålet om utbetalingene fra Husbanken var brukt i samsvar med forutsetningene», heter det i innberetningen.

Arrest i verdier

Det hører til historien at Husbanken begjærte arrest mot Scheen Invest samt daglig leder i november i fjor, noe Nedre Telemark tingrett tok til følge.

Scheen Invest sitter på eiendommer i Skien og Nome, som i utgangspunktet skulle bygges om til flyktningboliger. Det er også dette som er av verdi i selskapet. Husbanken forhandlet fram flere nedbetalingsavtaler med selskapet i løpet av 2019.

Husbanken har tatt pant i alt av eiendommer selskapet eier, men bostyrer Malmgren skriver at det er usikkert at verdien av disse vil dekke Husbankens tap. Boet jobber nå med å få solgt begge eiendommene sammen med Husbanken. Husbanken har også politianmeldt saken, står det i innberetningen.

«Det skyldes dels at andre pantheftelser kan ha bedre prioritet og dels at pantsettelsene kan ha skjedd for sent. Disse forholdene er ikke avklart ennå», heter det i innberetningen.

Krav på over 28 millioner

I tillegg til kravet fra Husbanken, har selskapet misligholdt et lån på drøyt 11 millioner kroner fra Telemark Forvaltning AS.

Til sammen er det meldt inn litt over 28,2 millioner kroner i krav i boet. Av disse er rundt 17 millioner kroner i pantekrav, mens litt over 11,1 millioner kroner er i uprioriterte krav. Det var ingen ansatte i selskapet da konkursen inntraff.

Bostyrer skriver at det har vært en omfattende jobb knyttet til dette boet, og at bobehandlingen kan være avsluttet en gang i løpet av første halvår 2020.