annonse

Aldri har det vært færre rovviltskader på sau

FÅR FRED
FÅR FRED: Hittil i sommer har det vært svært få rovviltskader på sau, sammenlignet med tidligere år. (Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix)

Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet.

Birte Ulveseth

Det viser en gjennomgang av kadaverdokumentasjon og tap til rovvilt registrert i Miljødirektoratets Rovbase for perioden 1. januar til og med 1. august.

– Vi er langt unna noen skadefri sommer, men antallet påviste tap hittil i sommer er lavere enn for samme periode i alle foregående år, sier direktør Ellen Hambro.

Direktoratet begynte å registrere antall påviste rovviltskader i 2000.

Registrerte kadaver og skader er meldt inn til og undersøkt av Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO).

Miljødirektoratet understreker at disse tallene vil endre seg helt fram til at sauene er sanket fra utmarksbeite. I tillegg er det på langt nær alle skader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO.

Nedgang i skader fra ulv

I 2018 og 2017 ble flere dyr skadd eller drept av ulv. I år er antallet ulveskader vesentlig redusert – det laveste påviste tapet til ulv siden 2008.

Skader påført av bjørn er noe lavere enn på samme tid i 2018. Enkelte områder nord i Trøndelag har hatt betydelige skader av bjørn i sommer, ifølge direktoratet.

For gaupe og jerv er antall skader omtrent som de siste årene. Det er en liten økning i skader fra kongeørn, sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2018.

Gode nyheter

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at de foreløpige tallene er godt nytt. I 2019 ble SNO styrket for å kunne bistå flere fellingslag samtidig.

– Budsjettet til forebyggende og konfliktdempende tiltak er økt i år, og innsatsen som blir gjort for å redusere tapene er viktig. Det er også viktig at felling av rovvilt som gjør skade, skjer raskt når fellingsvedtak er fattet, sier Elvestuen.

Færre søknader om felling

Det har også vært færre søknader om skadefellingstillatelse i juni og juli i år. Miljødirektoratet har behandlet 69 søknader. Det er gitt tilslag på 55 søknader og 14 avslag. Tilsvarende tall for 2018 var 107 søknader behandlet, hvorav 96 ble innvilget og 11 fikk avslag.

Etter 1. juni i år er det felt sju bjørner, to ga

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.