annonse

Alle i Mælagata får ny adresse

STENGES HER
STENGES HER: Dette krysset blir fysisk stengt for biler fra september. Gata sør for krysset mot Gjerpens gate skal bli miljøgate. (Foto: Tore Øyvind Moen)

+ Alle som bor i Mælagata får ny adresse, om rådmannen i Skien får det som han vil. De må føye til nord og sør til gatenavnet.

Jan Bjørn Taranrød