HELT FORBUDT: All skjenking av alkohol på puber og restauranter er forbudt i Skien, Porsgrunn og Bamble nå.

Her får du oversikten: Dette er lov og dette er forbudt i Grenland nå

Er du forvirret etter en helg med stadig nye meldinger om innstramminger i Grenland? Her får du oversikt over reglene du bør kjenne til.

På grunn av raskt stigende smitte i Grenland, gjorde regjeringen hastevedtak om å innføre tiltaksnivå 5B fra natt til søndag. Dette gjelder for Skien, Porsgrunn og Bamble. Siljan er ikke omfattet denne gangen.

Les også
Derfor blir ikke Siljan stengt ned nå

Tiltaksnivå 5B innebærer at alle typer butikker og kjøpesentre fortsatt kan holde åpent, men veldig mye annet må stenge ned.

I tillegg krevde regjeringen at kommunene måtte vedta egne forskrifter – som må være like i Skien, Porsgrunn og Bamble, som legger ytterligere begrensninger i mulighetene for sosial omgang som kan føre til smittespredning. Bamble og Porsgrunn vedtok forskriften lørdag, og den trer i kraft natt til mandag.

Skien fattet sitt vedtak søndag klokka 19.40. Reglene gjelder til og med 25. mai, men kan bli forlenget senere.

Les også
Går ut med hvilken spiller som er smittet

Skien formannskap behandler saken søndag kveld, og vedtar trolig de samme reglene. Skien kommune melder at alle ungdomsskoler og videregående går over i rødt nivå.

Les også
Se her! Nå er de enige

Slik er reglene

I faktarammene nederst i saken finner du hele forskriftene med alle detaljer, men her er hovedpunktene du bør kjenne til:

DETTE MÅ STENGE:

Treningssentre.

Svømmehaller, bassenger, badeland.

Bingo, spillehaller, bowlinghaller mm.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Museer, kino, teater, konserter mm.

DETTE ER FORBUDT:

Skjenking av alkohol.

Arrangementer.

Besøk av mer enn fem personer, unntatt folk som er vaksinert for minst tre uker siden.

Mer enn fem ved et restaurantbord, hvis ikke alle er i familie.

DETTE ER PÅBUDT:

Munnbind på butikker og offentlig transport.

Hjemmekontor for alle som kan.

Minst to meter mellom bordene på restauranter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Maks halvfulle busser og kollektivtransport.

DETTE ER LOV:

Kjøpesentre og alle typer butikker kan holde åpent.

Trening og organiserte fritidsaktiviteter for barn opp til 13 år.

Trening og kamp i toppidretten.

Livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer og begravelser og bisettelser der maks 50 kan delta på faste plasser.

Tiltaksnivå 5B i statens forskrift

Reglene i covid-forskriften kapittel 5B gjelder for Skien, Porsgrunn og Bamble nå.

Kapittel 5B. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå

§ 17a. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.

2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

d. Museer.

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

§ 17b. Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av:

a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav.

b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede.

c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

d. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.

e. Midlertidige utendørsmarkeder.

f. Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

§ 17c. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 17d. Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 17e. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 17f. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 17g. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kommunenes forskrift

Denne er vedtatt i Bamble og Porsgrunn og gjelder fra natt til mandag. Det er forventet at Skien formannskap vedtar det samme søndag kveld.

§1 Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning

av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og

gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse og omsorgstjenesten. Forskriften skal også bidra til å redusere risiko for at smitte fra andre

steder i landet gir utbrudd i Bamble kommune. Forskriften gjelder Bamble kommune.

§2 Besøk i eget hjem

Forbud mot flere enn 5 personer på besøk i privat hjem, hage eller hytte. Beskyttede

(fullvaksinerte og personer som har mottatt sin 1. dose for mer enn 3 uker siden, eller som

har gjennomgått Covid -19 siste 6 måneder) kan behandles som husstandsmedlemmer, og

trenger derfor ikke telles som besøkende.

§3 Forbud mot arrangementer

Ved begravelser, bisettelser og seremonier ved grav er det ikke tillatt med flere enn 50

personer i faste, tilviste plasser.

§4 Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Stans i all organisert fritidsaktivitet og breddeidrett for alle over 13 år, herunder også

organisert trening i regi av treningssentre utenfor senterets lokaler. Organisert trening for

toppidrettsutøvere er likevel tillatt både inne og utendørs.

§5 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

For serveringssteder gjelder følgende:

Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for familier som overskrider dette antallet. Hvert

bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter.

§6 Kapasitetsbegrensning i kollektivtrafikken

Det skal kun benyttes inntil 50 % av kapasiteten i kollektivtrafikken i kommunen.

§7 Ansvar

Bamble kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§8 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften gjøres gjeldende fra og med 10.05.2021 kl. 00.00 til og med 25.05.2021 kl. 23.59.