Bom stopp for biltrafikken i Grenland

Tall viser at flere tar buss og sykler, mens færre bruker bil.

Det er tall som Bypakke Grenland har hentet inn som viser trafikkutviklingen i Grenland.

Tallene er til og med august i år og viser blant annet at færre bruker bilen.

LES OGSÅ: Vi betaler mer bompenger enn de trodde – Bypakka kan bli kuttet med flere år

Bommene kan 

Som Varden skrev tidligere kan innkrevingstiden for fase 1 av Bypakke Grenland bli kuttet med tre år.  Det skyldes blant annet lav rente og at det er flere bompasseringer enn forutsatt.

Statistikken fra Bypakke Grenland viser også flere andre tendenser.

* En nedgang i biltrafikken på 4,3% sammenlignet med samme periode i 2016.

* Økning antall syklister på utvalgte tellepunkt på 16%.

* Økning i antall bussreiser på 16,2% sammenlignet med samme periode i 2016.

* Antall elbiler i bypakkekommunene har økt kraftig særlig fra og med 2013. Fra 2015 til 2016 økte antallet med 101%. Andelen elbiler utgjør 3,2%.