Odin Adelsten Bohmann (Ap) og Kathrine Evensen (H) er blitt venner på tvers av partigrenser. Nå forteller de åpent om egne erfaringer     med selvmord.
Odin Adelsten Bohmann (Ap) og Kathrine Evensen (H) er blitt venner på tvers av partigrenser. Nå forteller de åpent om egne erfaringer med selvmord. Foto: MARIT SCHULSTOK

Bryter tabuer om selvmord

I dag skal politikerne i Skien vedta om de vil opprette en stilling for å hjelpe folk i livskriser. Bak initiativet står politikere som vet godt hva de snakker om.

Odin Adelsten Bohmann (Ap) har jobbet hardt for å etablere tilbud om selvmordsforebygging i Skien kommune gjennom vervet som leder av Hovedutvalget for helse og velferd.

På veien har han fått god støtte av opposisjonslederen i hovedutvalget, Kathrine Evensen fra Høyre.

-

LES KATHRINES HISTORIE HER:«Det synet som møtte meg unner jeg ikke min verste fiende»

-

Livskrisehjelpen blir muligens lokalisert her, ved legevakta på sykehusområdet.
Livskrisehjelpen blir muligens lokalisert her, ved legevakta på sykehusområdet.

LES ODINS HISTORIE HER:«Avskjedsbrevet startet med noe sånt som: Det er sikkert vondt nå, men det vil gå over»

Forteller sine historier

Begge har de sine egne historier å bære på – historier som gjør at dette blir mer enn en profesjonell interesse for dem. Og i dag forteller de sine historier i Varden.

Odin var bare 17 år da redselen og vemmelsen over å være homofil gjorde at han på fullt alvor trodde folk rundt ham hadde det bedre uten ham i verden.Men først hadde han nevnt alle han kunne komme på i et avskjedsbrev og arrangert sin egen begravelse.

I voksen alder måtte Kathrine stelle sin egen far etter at han drakk saltsyre i et forsøk på å ta sitt eget liv.Faren ble deprimert da han gikk av som pensjonist i en alder av 62 år, men han var ikke av den typen som snakket om problemene sine. På andre selvmordsforsøket lyktes han.

Rive ned tabuer

– Jeg vil rive ned alle tabuene om selvmord og psykiatri. Jeg vil vise at også tilsynelatende ressurssterke, halvprofilerte mennesker med politiske verv kan ha psykiske problemer tett på seg. Og jeg vil vise at det går an å reise seg igjen og få et fint liv. Jeg skal aldri tilbake til det mørke stedet jeg var, sier Odin.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den samme sangen han en gang planla til begravelsen sin, spilte han i stedet i bryllupet sitt. Denne gangen var det lutter glede.

Ikke så perfekte

Kathrine legger til: – Jeg får alltid høre at jeg er så blid. Men jeg er ikke bare det. Og jeg må få lov til ikke å være det. Man kan være sårbar selv om man er en virvelvind.

Hun skulle gjerne hatt Livskrisehjelpen selv da det sto på som verst. Kvinnen som opprettet det private selskapet Omsorgstjenesten inntok den profesjonelle rollen og stellet faren sin.

– Jeg skulle aldri ha gjort det, vet du. Jeg skulle ønske noen hadde sagt det til meg, fått meg ned på jorda, sier hun. Siden faren døde på sykehuset, fikk de ikke hjelp av det kommunale kriseteamet. Kathrine opplevde at ingen tok tak i de pårørende. Det motiverer henne til å jobbe for at andre skal få bedre hjelp.

Odin håper han kan bidra til et rausere samfunn.

– Jeg tror den veien samfunnet går nå er skummel. Streben etter lykke er blitt streben etter å være vellykket, framfor det aller viktigste – å være glad, i seg selv, og dem rundt. Jeg tror også vi må se hverandre mer. Vi må tåle å ta imot når noen er ærlige om hvordan de har det, og vi må være mer positivt interessert i naboen, treningskameraten eller kollegaen, sier han og legger til:

– Vi må bære hverandres problemer, sammen. Og vi må tørre å vise mer sårbarhet, og ikke til enhver tid framstå som sterke og plettfrie. På den måten blir vi mer menneskelige.

Nå skal terskelen bli lav for å søke hjelp når livet butter imot.

I mars vedtok Hovedutvalg for helse og velferd enstemmig å opprette et treårig prosjekt for å forebygge selvmord og støtte pårørende og etterlatte.

Dette skulle være et lavterskeltilbud i en krisesituasjon og samtidig hjelpe folk videre i systemet.

Hjelp med systemet

Siden har administrasjonen jobbet med forslaget. Det har fått navnet Livskrisehjelpen og planen er å starte opp tilbudet i januar 2015.

Tilbudet er både til den enkelte som sliter med mørke tanker og til familie og venner som bekymrer seg. Den er også for pårørende etter et selvmord. Og for å skaffe hjelp videre i systemet.

Livskrisehjelpen kan få tilhold i ledige lokaler på Legevakten i Skien, på sykehusets område.

Diskuteres i dag

I dag skal politikerne i hovedutvalget ta stilling til om de vil opprette en stilling til dette.

Dette kan gjøres enten ved å lyse ut et nytt årsverk over tre år, muligens fordelt på to personer, eller ved å trekke to psykiatriske sykepleiere ut av den ordinære legevaktsdrifta og fordele dem på en stilling ved Livskrisehjelpen.