annonse

Bypakka sier dette er et problemkryss. Likevel blir det ingen rundkjøring her

RASET
RASET: Biler fra Raset strever med å komme utpå her, spesielt i rushtiden, når trafikken likevel står stille. Den foreslåtte detaljreguleringen vil ikke gjøre det noe lettere å komme ut på Porsgrunnsveien. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
TOLLNES
TOLLNES: Det skal bli fortau her, og utkjøringen fra Wessels gate på Tollnes skal stenges, foreslår reguleringsplanen. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
FORTAU
FORTAU: Ved Lensmannsdalen slutter fortauet på østsiden av Porsgrunnsveien. Planen legger opp til fortau herfra til bilbyen på Nenset. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)

+ Det blir ingen rundkjøring ved Raset. Heller ikke trafikklys foreslås i planen som i dag kan bli lagt ut på høring.

Jan Bjørn Taranrød