Lørdag protesterte 70 stykker mot steinbrudd i Valleråsen. Deriblant Kaj Eggesvik, Mariken Kjøhl, Sverre Siljan og Jens Halvorsen. I går ble de hørt.
Lørdag protesterte 70 stykker mot steinbrudd i Valleråsen. Deriblant Kaj Eggesvik, Mariken Kjøhl, Sverre Siljan og Jens Halvorsen. I går ble de hørt. Foto: Per Arne Rennestraum

Bystyret sa nei til steinbrudd og ja til markagrense

Nei til steinbrudd og ja til markagrense sa bystyret etter å ha diskutert kommuneplanens arealdel i et par timer torsdag.

– Den ekstra verdiskapingen vi får av et steinbrudd kan ikke måles mot det vi risikerer å miste av attraksjonskraft, miljø og folkehelse, sa Robin Kåss (Ap) i sitt innlegg, men da hadde allerede leder for plan og kommunalteknikk, Trond Ingebretsen (Ap) på sirlig korrekt vis uttalt: – Planstatus for areal for masseuttak i Valleråsen endres ikke.

Dagens planstatus som er «LNF, idrettsanlegg nåværende», beholdes.

Vil ikke ha osteklokke

Kommuneplanens arealdel omfatter hver eneste kvadratmeter av kommunen. For folk flest dreier det seg ofte om fjerning av de grønne flekkene.

Det var det kampen sto om i Valleråsen da 75 mennesker demonstrerte mot de kommunale planene for et pukkverk, og de ble hørt. Politikerne skraper planene for pukkverket, og i tillegg foreslo Ap en markagrense, slik naturforkjemperne ønsker seg.

– Vi vil ikke ha et osteklokkevern av hele kommunen, men for å skape forutsigbarhet og trygghet for naturverdiene. Vi får også en større klarhet i hvilke andre områder man kan bygge ut uten å skade bruken av bymarka, sa Kåss, og det var det enighet om.

Foreslo småhus

Gruppeleder for By og Nærmiljøpartiet Sverre Siljan var helt yr da han skjønte at Ap gjorde retrett. Han foreslo et varig vern av Bymarka, og han ville også ha med en vurdering av Bjørntvedt, Borgåsen og Frydentopp.

Et mål om å øke antallet boliger med 4.000 var intet stridstema. Porsgrunn kommune har per i dag 16.000. Det ligger også i planene at flertallet av disse boligene skal bygges i nærheten av bybåndet.

Endre Løwe fra Miljøpartiet De Grønne ville ha arkitektkonkurranser og krav om at utbyggere la fram skissetegninger ved sentrale bygg. Han syntes det hadde xcdukket opp noen mindre vakre bygninger de siste årene. Løwe foreslo også bygging av småhus på maks 50 m² på eksisterende eneboligtomter.