DELER UT: Jan Terje Olsen (innfelt) daglig leder i SpareBankstiftelsen Telemark - Grenland og banksjef Per Halvorsen i SpareBank 1 Telemark. Foto: Arkiv

Deler ut millioner til koronarammede frivillige organisasjoner i Grenland: – Viktig å støtte opp om lokalsamfunnet

SpareBankstiftelsen Telemark – Grenland og SpareBank 1 Telemark har opprettet et «korona-fond» i millionklassen.

Midlene som skal deles ut er øremerket frivillige organisasjoner i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

– Som en av stiftelsene som har et vesentlig eierskap i banken, er en av våre viktigste roller å bidra i samfunnet rundt oss. Nå vet vi at det er mange som har kommet i økonomiske vanskeligheter på grunn av koronaepidemien, og som har behov for bistand. Og derfor ønsker vi å bidra med det vi kan for dem som er i en vanskelig situasjon, sier Jan Terje Olsen som er daglig leder i SpareBankstiftelsen Telemark - Grenland.

– Føles både viktig og riktig

Banksjef i SpareBank 1 Telemark, Per Halvorsen, hyller opprettelsen av fondet.

– Det er veldig bra, og det er med stor iver vi bidrar. Mange lag og organisasjoner har allerede en sårbar økonomi, og har nå mistet inntektskildene over natten. Så det at stiftelsen og vi kan bidra med vårt synes jeg er utrolig fint.

– Banken fylte 175 år i fjor, og at vi nå kan bruke 175 år med oppsparte midler på dem som virkelig trenger det i vårt lokalsamfunn føles helt riktig og nødvendig i den situasjonen, sier Halvorsen.

Slik søker du etter midler

For å søke om midler fra fondet, kan du gjøre dette ved å trykke deg inn på hjemmesiden til Sparebank 1 Telemark og Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland.

Olsen sier at han også kan kontaktes direkte.

Dette skal midlene gå til

På sin nettside skriver banken og stiftelsen at midlene på kort sikt skal anvendes som tilskudd til frivilligheten i Grenland for å støtte opp og igangsette blant annet følgende:

· Nabohjelp til folk som ikke kan få utført ting selv (handling, praktisk hjelp.)

· Kontakt på telefon og nett: Et større antall mennesker vil få problemer som følge av mangel på sosial kontakt. Noen av disse vil få forsterket eventuelle psykiske plager.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

· Direkte nødhjelp for å imøtekomme behov mat og nødvendighetsartikler hos innbyggere som mangler inntekt.

· Bidrag til at kulturelle aktiviteter, konserter, teater osv. innen frivilligheten og fra andre lokale artister og aktører kan formidles på sosiale medier.

· Bidrag til å skape sosiale møteplasser på nett for frivillige organisasjoner for å opprettholde mest mulig aktivitet.

· Eventuelle andre aktiviteter som bygger opp under stiftelsens målsettinger om å legge til rette for frivilligheten.

– Ved tildeling vil etablerte frivillige organisasjoner med god evne til å gjennomføre de ønskede aktiviteter prioriteres, skriver de.

Tror på mange søknader

Til Varden sier Olsen at han tror stiftelsen vil få inn mange søknader.

– Det er litt synd å si det, men jeg både tror og håper at mange vil søke. For vi vet at behovet er stort og at mange er truffet hardt av koronaen.

– Vi kommer til å behandle søknadene fortløpende og vil gi folk svar raskt. For det er jo nå behovet er der, sier Olsen.

– Kan det bli aktuelt å bidra med enda mer penger?

– Vi håper at det kommer økonomiske krisepakker også til frivilligheten fra det offentlige, men vi må se det litt an. Nå starter vi med dette fondet på tre millioner og så ser vi hvordan dette blir mottatt, sier Olsen.