Stenger: Deichmannsgate blir stengt i flere uker. Årsaken er at kommunen skal oppgradere vann- og avløpsledninger i området. Foto: Fredrik Pedersen

Denne veien blir stengt i flere uker

Fra og med mandag blir veien i Porsgrunn stengt for trafikk.

Deichmannsgate stenges ved Øyekastvegen på Frednes fra med mandag, opplyser kommunen i en pressemelding.

Stengt til midten av oktober

Det anslår at veien åpnes for trafikk igjen i midten av uke 43, altså en gang rundt 21. oktober.

– Konseptet har en viss usikkerhet i seg med tanke på fremdrift, men de håper og tror at dette er utført medio uke 43, skriver kommunen i pressemeldingen.

Omkjøring blir skiltet, mens gående og syklende fortsatt kan ta veien i bruk. De nærmeste beboerne i området skal fortsatt ha tilgang til eiendommene sine, ifølge kommunen.

Veien blir stengt fordi kommunen skal oppgradere vann og avløpsledninger ved Frednesbakken og Øyekastvegen. Dette er en del av saneringsplanen på Sundjordet og omegn som har pågått en stund.

Tester ny metode

Kommunen skal prøve ut en ny metode i forbindelse med arbeidet.

– Vi ønsker å prøve ut en ny gravefri metode når vi skal separere gjenstående felles avløp. Det vil si at vi blokker (presser) to ledninger, en spillvannsledning (kloakk) og overvannsledning, inn i en eksisterende avløpsledning. Med erfaringene vi høster i Deichmansgate, vurderes mulighetene ved å ta store deler av gjenstående traseer av saneringsplanen med den gravefrie løsningen. Det betyr at vi kan rehabilitere og separere videre i saneringsplanen med mindre graving, sier prosjektleder Henning Jarl Haukedal i pressemeldingen.

Foto: Porsgrunn kommune