annonse

Derfor bygger Karoline og Vegard storfjøs på gården

TVEITAN GÅRD
TVEITAN GÅRD: I bakgrunnen lages muren til en fjøs på 600 kvadratmeter. Ordfører Kjell A. Sølverød hadde med blomster til Karoline Tveitan og Vegard Søli Meen med Hans på armen. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
GRESSELIG KOSELIG
GRESSELIG KOSELIG: De fleste kyrne er på fellesbeitet på Kåsene. Men disse to koser i lia nedfor låven. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
HØNER
HØNER: Aktivitetstilbudet «Inn på tunet» kan tilby dyrekontakt til både unge og eldre. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
GEITER
GEITER: De to geitene er vanligvis selskapssyke, fikk vi høre. Men de valgte å holde seg på trygg avstand da vi tok fram fotoapparatet. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)

+ Nettverksbygging gjorde at den unge bondefamilien tør å satse med nytt storfjøs i Siljan.

Jan Bjørn Taranrød