Skien kommune fikk mange klaget etter snøfallet sist vinter.
Skien kommune fikk mange klaget etter snøfallet sist vinter. Foto: Tore Øyvind Moen

Det blir parkeringsforbud i Øvregate

Øvregate på Kleiva får parkeringsforbud, men i første omgang bare i tre måneder.

Parkeringsforbudet vil gjelde på begge sider i Øvregate fra krysset Øvregate/Frognervegen til Øvregate/Gregorius Dagssons gate/Hestehagvegen.

Øvregate er et langt gatestrekk uten noen form for parkeringsregulering. Det vil si at man kan parkere på begge sider av veien hele døgnet. Dette har i flere år gitt Skien kommune og private entreprenører store utfordringer med drift og vedlikehold, noe som igjen medfører en klagestorm til Skien kommune. Nettbuss hevder at framkommeligheten er svært vanskelig, spesielt vinterstid. Dette har ført til at ruter har blitt innstilt.

Trafikkmålinger utført i 2017 viser et gjennomsnitt på 2216 kjøretøy i døgnet.

Saken har ikke vært i Bratsberg lokalutvalg. Derfor ville politikerne i HOTS ikke gjøre noe vedtak som skal gjelde permanent nå. Tomas Bakken (Bp) foreslo p-forbud på en side.