Gisle Roksund om Trump: Mange mener at valget står om USA fortsatt skal være en demokratisk republikk eller skal bli et autoritært regime. Foto: NTB scanpix

Det var som om hjertet stoppet opp et øyeblikk. Var det mulig?

Det er helt uvirkelig, det som har skjedd i USA de siste årene mens Donald Trump har sittet som president.

Mange trodde knapt sine egne øyne da vi 9. november 2016 kunne lese at han var valgt til president. Vi sovnet om kvelden med at Hillary Clinton hadde en knapp ledelse, men våknet brått neste morgen og kunne lese at Donald Trump ble vinneren. Det var som om hjertet stoppet opp et øyeblikk. Var det mulig?

Mange trøstet seg med at USA tross alt har sterke demokratiske tradisjoner og institusjoner, så han kunne vel ikke klare å skade altfor mye? Men det er nok blitt verre enn mange kunne tenke seg.

Han har kastet ut alle i egen administrasjon som ytrer seg mot han. Han gir blaffen i vitenskapelige og faglige råd fra landets fremste fagfolk. Han forkaster klimaavtaler, sier opp atomavtaler, og fornekter åpenbare konsekvenser av den pågående pandemien. Han fratar folk tilgang til basale helsetjenester, og han sier til og med opp avtalen med Verdens helseorganisasjon midt under en pågående global pandemi. Han hisser til splid og strid. Han splitter ytterligere et allerede splittet folk. Han gir rosende omtaler av diktatorer og viser ryggen til allierte stater. Han lyver og lyver, og lyver og lyver. I det uendelige.

Han tilgodeser egne og nære venners interesser, og prøver å lure de fleste andre. Han er en løgnaktig kriminell og korrupt narsissist. Han er en livsfarlig fascist.

Det har knapt hendt før at store, internasjonale faglige tidsskrift som Science, New England Journal of Medicine og British Medical Journal har gått ut og advart så kraftig mot gjenvalg av en president som de gjør nå. Han underminerer folks tro på vitenskap og rasjonell diskusjon og bidrar til en svær mistro til faglige og demokratiske institusjoner.

Timothy Snyder er professor ved Yale University og en fremstående ekspert på europeisk historie og holocaust. Han ser klare likheter med mellom Donald Trump og diktatorer som Hitler og Mussolini. Han uttaler at presidentvalget 3. november er et valg med et kuppforsøk hengende over seg. Trump har gjort det klart at han ikke ser på valget som at det avgjør hvem som får bli president, men som en anledning til å forbli ved makta. Trump ser seg selv gjerne som president på ubestemt tid framover.

For egen del husker jeg at jeg grøste da jeg så et nyhetsinnslag på TV midt i juli 2019 hvor mengder av Trump-tilhengere ropte taktfast i kor: Send her back! (send henne tilbake!) Anledningen var et møte i North Carolina hvor President Trump holdt tale til sine velgere og kritiserte fire fargede demokratiske kongresskvinner, alle amerikanske statsborgere, men den ene av somalisk opprinnelse. Det var som å høre folkemassene i Tyskland i mellomkrigstida.

Mange mener at valget står om USA fortsatt skal være en demokratisk republikk eller skal bli et autoritært regime. Mange immigranter og svarte lever i konstant frykt for hva Trumpadministrasjonen vil gjøre.

Så er det da slik at mange millioner amerikanere slett ikke ser farene slik jeg har beskrevet over. Mange rike har interesse av hans høyredreining av politikken, og en del kristenkonservative ser seg bedre tjent med Trump enn Biden. Men det er også åpenbart at amerikanske politikere i en årrekke har oversett store masser i befolkningen som ikke har fått ta del i velstandsutviklingen slik andre amerikanere har fått gjøre. De har forblitt i en økende fattigdom. Og fattigdom oppleves skamfullt. Det er vondt å oppleve at noen ser ned på deg fordi du er fattig. Mange av disse opplever at Trump har sett dem, og løftet dem fram fra skam til stolthet. Selv om han har lurt dem aldri så mye. Alle Trump-velgere er på ingen måte monstre som Trump selv, men kanskje heller tankeløse på lengre sikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi vet at folk som lever i fattigdom har vanskelig for å tenke og planlegge langsiktig, de har mer enn nok med å tenke på morgendagen. Derfor er fattigdom farlig ikke bare for den enkelte, men for samfunnet som helhet.

Situasjonen i USA viser hvor farlig det er med økende forskjeller. Økonomisk fattigdom er én sak, forskjeller i utdanning er også viktig. I USA koster høyere utdanning så mye (inntil 400 000 kroner i året) at store deler av foreldrene ikke har råd til å sende barna på college eller universiteter. Dette bidrar til å opprettholde og forsterke forskjellene.

Hos oss har vi gratis skolegang, men en bekymringsfull statistikk på unge som dropper ut av skolen. Og de økonomiske forskjellene i Norge øker. Ifølge Statistisk Sentralbyrå mottar nå den rikeste én prosenten i Norge hele 19 prosent av all inntekt. Det gir samme ulikhetsnivå som Spania og Portugal, og Norge på slutten av 1800-tallet (!)

Utviklingen i USA viser hvor viktig det er å bekjempe økte forskjeller også hos oss. Så får vi se 3. november. Det er mer enn spennende.

Gisle Roksund

Fastlege, Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

President Donald Trump speaks during a campaign rally at Phoenix Goodyear Airport, Wednesday, Oct. 28, 2020, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Evan Vucci) Foto: Evan Vucci