annonse

Dette er Bypakke Grenland

PROBLEMKRYSS:
PROBLEMKRYSS: Lilleelvkrysset er et kryss mange trafikanter venter på at skal bli forbedret. (FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM)

Mange snakker om Bypakke Grenland for tiden. Men hva er det egentlig?

  • Marit Schulstok

Bypakke Grenland er en samling samferdselstiltak med en ramme på totalt 2,67 milliarder kroner.

Drøyt 1,1 milliard kroner er tenkt brukt på de store veiprosjektene, Brekkakleivene i Skien og Lilleelvkrysset i Porsgrunn.

Snaut 1,5 milliarder skal gå regionale og kommunale prosjekt, planlegging og til ulike tiltak for kollektivtrafikken, gående og syklende. Overordnet mål er å redusere klimautslipp og skape bedre miljø lokalt ved å redusere biltrafikken. Bedre framkommelighet for næringstrafikken er også et hovedmål.

Finansieres med bompenger

Over halvparten finansieres av bompenger, resten kommer fra statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Ved 13 steder, såkalte antennepunkter, i Porsgrunn, Skien og Siljan blir bilistene registrert.

Her kommer bommene.

Det er kun bilistene som kjører fra sør mot nord som blir registrert. Ved Fjærekilen, Falkumbrua og Menstadbrua blir bilistene som kjører østover registrert.

Passeringene registreres automatisk. Betaling skjer enten ved at du får tilsendt faktura eller via elektronisk brikke i bilen. Hvor mye du må betale per gang avhenger av om du kjører lett eller tungt kjøretøy og om det er rushtid.

Rushtiden er mellom 07 og 09 og mellom 15 og 17 på hverdager.

Det er satt et tak på 60 passeringer i måneden, det vil si at hvis du passerer 60 ganger før måneden er omme, vil du ikke bli belastet for mer før neste måned er i gang.

Om du kjører til og fra jobb i rushtrafikken med personbil koster det 416 kroner i måneden (siden du kun blir registrert den ene retningen). Om du også kjører en tur etter jobb hver dag, vil det koste deg totalt 929 kroner i måneden. Begge disse regnestykkene inkluderer bombrikke.

Om du kjører svært mye fram og tilbake i rushtiden – om du er håndverker med lett kjøretøy for eksempel – kan du maksimalt bli avkrevd 1.080 kroner i måneden (med bombrikke).

Bamble trakk seg ut

Planen ble lagt fram for politisk behandling i grenlandskommunene i juni 2013. Da trakk Bamble kommune seg ut. Porsgrunn, Skien og Siljan ble enige om et enstemmig vedtak de ville fremme for Stortinget.

Regjeringen endret i innholdet, blant annet ved å tilføre 310 millioner mer i statlige midler, i tillegg til å fjerne tre antennepunkter.

I går, 18. juni, ble bypakka fase I endelig  vedtatt i Stortinget.

Det legges opp til fase II og III også, men det må tilbake til politisk behandling.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse