annonse

Dette skal bypakkemillionene gå til i år

FERDIG i NOVEMBER
FERDIG i NOVEMBER: Oppmålingsingeniør Sondre Aamaas fra Geoingniørene tar ut høyde på ei ny bru i Solum. Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand til 589 millioner kroner blir 3,6 kilometer og bygges som tre felts vei. I år skal det brukes 290 millioner kroner på veien. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
SKJELBREDSTRAND
SKJELBREDSTRAND: Grunnen til at rv36 er i Bypakka, er at den var vedtatt som en del av Bypakka før veien ble fullfinansiert av Stortinget. Bildet er fra Skjelbredstrand. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
Landmannstorvet
Landmannstorvet: Skal bli en grønn lunge. (Foto: )
BELØNNING
BELØNNING: Bompenger utgjør bare 44 prosent av «Bypakke-kaka» på 3,2 milliarder kroner, opplyser Olav Risholt. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
OVERSKRIDELSE
OVERSKRIDELSE: Omleggingen ble 62 millioner dyrere enn antatt, men den økte prisen på «Lillelva» betyr ikke bety økte bompenger. (Foto: )
SKIEN NORD
SKIEN NORD: Ny innfart til 64 millioner kr vil gå om Nylende. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
Bypakka i 2018

+ Bypakka og belønningsmidlene betyr 750 millioner kroner til bedre samferdsel i Grenland, bare i år.

Jan Bjørn Taranrød