annonse

Dette viser Grep-rapporten: Trusler, fryktkultur og trakassering

ÅPNET
ÅPNET: Styreleder Trond Ballestad ledet de ansatte gjennom seansen i Filmsentret Charlie. – Det har vært noen lange og vanskelige måneder, sa han. (Foto: PER ARNE RENNESTRAUM)
RAPPORT
RAPPORT: Thomas Talén er partner i Deloitte som har gransket arbeidsmiljøet. Til venstre styreleder Trond Ballestad i Grep. (Foto: )

+ Arbeidsmiljøet i Grep oppfattes som godt av de fleste, men deler av virksomheten har vært preget av fryktkultur og trakassering.

Per Arne Rennestraum