Statsminister Erna Solberg redegjør for Stortinget om koronapandemien. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Slik blir korona-tiltakene nå: Letter på anbefalinger for barn og unge

Mandag redegjorde statsministeren om koronapandemien for Stortinget.

Følg direkte her:

Trykk på lenken for å se Stortingets nett-TV:

Dette er hovedpunktene i statsminister Erna Solbergs redegjørelse:

Endringer i nasjonale tiltak

Statsminister Erna Solberg (H) orienterte mandag om en rekke endringer i de nasjonale koronatiltakene.

* Regjeringen fjerner rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme. De åpner for at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, men oppfordrer fortsatt til å begrense den sosiale kontakten.

* Smitteverntiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag. Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

* Forbudet mot skjenking av alkohol på restauranter og puber blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

* Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

* Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir videreført. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

* Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

* Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

* Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette.

* Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

* Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

* Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

– Vi har kontroll, men situasjonen kan endre seg raskt

Statsminister Erna Solberg (H) sier Norge fortsatt har kontroll over koronapandemien, men har ingen garantier for at det holder seg.

– Situasjonen kan endre seg raskt, sa Solberg da hun redegjorde for smittesituasjonen og regjeringens koronatiltak i Stortinget mandag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I mange land beskrives den tredje bølgen som den verste. Samfunnet stenges ned, og sykehus fylles opp. I motsetning til oss, stenges også skoler i mange land. Det som skjer der ute, kan også skje her. Det viser hvor skjør situasjonen er, sa Solberg.

Smittevernnivået på ungdomsskoler og videregående senkes til gult

Tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler, sa Solberg da hun orienterte Stortinget mandag.

Regjeringen vil lette noe på flere av tiltakene som ble innført etter nyttår.

– Målet er særlig å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sa Solberg.

Kommunene kan opprettholde rødt nivå denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå for å vurdere om de fortsatt skal ligge på rødt nivå.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den lokale beslutningen er det smittevernmyndighetene i kommunen som tar.

– Gult nivå er det tiltaksnivået skolene er best kjent med, men jeg har forståelse for at det kan være krevende å bytte fra rødt til gult nivå. Noen skoler trenger litt tid til å planlegge dette, og kommuner har behov for å vurdere nivået som er riktig opp mot den lokale smittesituasjonen. Jeg håper likevel at det kan være en lettelse for skolene å kunne gå tilbake til en hverdag med færre begrensninger, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Kommunene har imidlertid ikke mulighet til å sette tiltaksnivået lavere enn det nasjonale tiltaksnivået tilsier. Det vil si at kommuner ikke kan senke nivået til grønt.

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er det samme, og det er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå kan hele skoleklasser ha undervisning sammen. De kan også ha fag der elevene blandes, men dette bør begrenses så langt det er mulig.

Åpner for inntil fem gjester i hjemmet

Regjeringen fjerner rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme, men anbefaler fortsatt at folk begrenser sosial kontakt.

– Vi anbefaler at alle i størst mulig grad fortsatt begrenser sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun mandag orienterte i Stortinget om koronatiltakene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Statsministeren understrekte at dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere. Men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Det nasjonale skjenkeforbudet videreføres – ny vurdering neste uke

Forbudet mot skjenking av alkohol blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

– I lys av den uoversiktlige smittesituasjonen har vi valgt å forlenge dette tiltaket, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin redegjørelse for Stortinget mandag.

Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført 4. januar.

Tidligere mandag ble det kjent at Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å oppheve forbudet, og heller ha skjenkestopp ved midnatt og innslippsstopp på utestedene klokken 22.

Helsedirektoratet har på sin side anbefalt regjeringen å opprettholde skjenkeforbudet.

– Vi vet at ansatte i serveringsbransjen er sterkt overrepresentert når det gjelder koronasmitte. Og i en rapport fra en dansk ekspertgruppe som nylig ble lagt fram, vurderes det at barer er blant de stedene som har høyest virkning på smittespredningen, sa Solberg.

Hun sier at regjeringen vil gjøre en ny vurdering i neste uke av skjenkeforbudet.

Anbefaler stans i alt seriespill i toppidretten i to uker

Regjeringen vil ha stans i alt av seriespill i toppidretten de to neste ukene. Barn og unge under 20 år kan delta som normalt.

Det opplyste statsminister Erna Solberg i Stortinget mandag.

– Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene, sa statsministeren.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, ute og inne. De kan også bli unntatt anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig.

Tillatt med fritidsaktiviteter inne og ute for alle under 20 år

Barn og unge under 20 kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne, sier statsminister Erna Solberg (H).

– De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet, sa Solberg da hun redegjorde om koronahåndteringen for Stortinget mandag.

Ordinær treningsaktivitet internt i lag, klubber og foreninger kan derfor gjennomføres.

– Men kamper, cuper og stevner, også for barn og unge må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan det trenes, dersom det er mulig å holde god avstand, sa Solberg videre.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Åpner for portforbud

Statsminister Erna Solberg (H) gjør det klart at portforbud kan bli innført hvis det blir nødvendig.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til, sa statsministeren i sin redegjørelse til Stortinget mandag om koronasituasjonen.

Hun viste til at flere land rundt oss allerede har innført portforbud. Regjeringen har sendt et lovforslag på høring om regulering av portforbud i Norge, slik at det kan innføres om nødvendig.

Forberedt på restriksjoner til over sommeren

Vi må være forberedt på svært langvarige restriksjoner hvis koronasmitten ikke slås kraftig tilbake, advarer statsministeren.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommeren, kanskje enda lengre, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde for Stortinget om håndteringen av koronasituasjonen mandag.

– Vi vil derfor gjøre det som er nødvendig for å holde kontroll på smitten, sa hun og understreket at smitteverntiltakene ikke vil være strengere enn de må være og at de vil bli trappet ned så snart det er forsvarlig.

– Mange arbeidsplasser hadde gått tapt ved stengte grenser

Statsminister Erna Solberg (H) sier frykt for importsmitte må veies opp mot andre hensyn.

Solberg svarte på kritikken mot den økende importsmitten under koronaredegjørelsen på Stortinget mandag.

– Når vi skal begrense hvor mange som kommer inn til landet vårt, må ulike hensyn veies mot hverandre. Det er krevende å finne den riktige balansen, sier Solberg.

– Enten man liker det eller ei, så er vårt samfunn helt avhengig av arbeidskraft fra andre land. Regjeringen har vært opptatt av å holde hjulene i gang, sier Solberg, og understreker at mange arbeidsplasser ville gått tapt dersom grensene skulle stenges helt.

Hun sier regjeringen fortløpende har innført nødvendige tiltak for å unngå importsmitte, blant annet i julen for å hindre at virusvarianten som var påvist i Storbritannia, i minst mulig grad skulle spre seg til Norge.

– Foreløpig ser det ikke ut til at mutasjonen har fått fotfeste i her. Fra andre land har vi sett at det er krevende å hindre viruset fra å etablere seg. Men det er viktig å vinne tid. Dersom vi vinner nok tid, vil vaksinering og forhåpentligvis også sommervarmen hjelpe oss, sier Solberg.

– Kommer vi oss fram til påske, vil trolig en stor andel av risikogruppene være vaksinert, sier Solberg.

Håp om økonomisk oppsving i 2021

Statsminister Erna Solberg (H) tror norsk økonomi kan komme sterkt tilbake når effekten av vaksinasjon slår inn.

– For norsk økonomi vil 2021 sannsynligvis, og forhåpentligvis, bli et år med store forskjeller gjennom året, sa statsministeren da hun mandag redegjorde for Stortinget om koronasituasjonen.

Starten av året er sterkt preget av koronapandemien, konstaterte hun.

– Men det går klart bedre enn i fjor vår. Det skyldes at smitteverntiltakene er mindre inngripende, og at bedrifter har lært hvordan de kan tilpasse kostnader og drift til situasjonen. Norsk næringsliv drar også nytte av høyere oljepris og økt etterspørsel fra utlandet, sa Solberg.

I løpet av året regner hun med at vaksinen vil drive pandemien tilbake, slik at livet kan vende tilbake til noe tilnærmet normalen.

Samtidig har mange spart penger under pandemien, slik at de har mer å bruke når krisen er over. Det tror Solberg kan bidra til økonomisk vekst.

– I flere prognoser anslås det nå at norsk økonomi vil vokse mer i 2021 enn bare for kort tid siden, sa hun.

Ifølge Solberg ligger Norge an til å få et fall i Fastlands-BNP på 3 prosent i 2020.

Les også
FHI og Helsedirektoratet uenige om skjenkestoppen bør videreføres
Les også
I dag: Kaller inn til ny pressekonferanse om koronasituasjonen