51 ulike foreninger med over 40.000 medlemmer står bak høringsuttalelsen.
51 ulike foreninger med over 40.000 medlemmer står bak høringsuttalelsen. Foto: Torgeir w. Skancke

Dropper vindkraft-planer etter massiv motstand

Etter massiv motstand fra kommunene vil regjeringen skrote NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land.

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Det har kommet over 5.000 høringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram i april.

Der pekte NVE ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

Lokale protester

Grenseområdene mellomTelemark, Buskerud og Vestfold var utpekt som et alternativ for bygging av vindparker. 

LES OGSÅ: Blir synlige fra store deler av Telemark: – Det er jo som «å pisse i buksa en vinternatt»

Mange protesterte lokalt. Deriblant gikk 51 frilufts-, naturvern og brukerforeninger, med et medlemsantall på over 40.000 medlemmer, ut mot om vindkraft i grenseområdene. Sammen levertede en 75 siders høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energiverk (NVE), der de dokumenterer natur- og friluftsverdiene i området.

Flertall sier nei

I høringsrunden har 56 kommuner svart. 49 kommuner sier klart nei til vindturbiner, blant dem samtlige kommuner i Vestland fylke som er berørt av den nasjonale rammen, mens tre kommuner er skeptiske.

Ifølge en oversikt fra Klassekampen i september, sier 78 av 101 kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, nei til utbygging, mens bare fem sier ja. 18 har ikke svart eller vet ikke.

Også Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK) mener NVE-planen «i foreliggende form bør skrinlegges.» LNVK samler 47 kommuner som har eller hvor det er planlagt eller gitt konsesjon for vindkraftverk.

LES OGSÅ: 51 foreninger protesterte mot vindkraft i Telemark, Vestfold og Buskerud

På vent

Alle konsesjonssøknader om vindkraft som ligger til behandling hos NVE, har ligget på vent under høringsrunden. Nå er ventetiden ytterligere forlenget inntil det har kommet en avklaring på endringer i konsesjonssystemet, varsler olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

– Når vi inviterer til å få innspill, så har vi jo også til hensikt å lytte. Det er det vi gjør, og vi ser et behov for å gjøre noe med konsesjonssystemet nettopp for å gjøre et godt system enda bedre for å forebygge konflikter som vi har sett det har vært rundt enkelte utbygginger av vindkraft, sier Freiberg til NRK.

Han varsler full gjennomgang av konsesjonssystemet.

–Tidsfrister, involvering av kommunen og detaljnivået er ting som vi ser om det er grunnlag for å se på og gjøre bedre enn det er i dag, sier Freiberg.

Sprikende syn

Blant partiene på Stortinget er det ulike meninger om saken. Både Frp, Senterpartiet og KrF mener kommunene må ha vetorett, mens Ap vil tillegge kommunens syn stor vekt, men ikke gi kommunene vetorett.

Rødt mener Stortinget må trekke i nødbremsen og be regjeringen stoppe alle vindkraftutbygginger inntil den nye nasjonale planen er på plass. Også SV vil ha en pause i vindkraftutbygging til den nasjonale rammen for vindkraft er på plass.

Selv om rammeplanen for vindkraft er skrinlagt, kan utbyggingen skje planløst og uhemmet, advarer Naturvernforbundet.

– Det trengs en samlet plan for hvor vindkraft skal kunne bygges ut, selv om NVEs forslag til rammeplan var for konfliktfylt, sier forbundsleder Silje Ask Lundberg.

– Nå risikerer vi at utbyggingen fortsetter planløst og uhemmet, sier hun.

Lundberg føyer likevel til at det er positivt at regjeringen vil ha en gjennomgang av konsesjonssystemet.

Torsdag kunngjorde regjeringen at den skrinlegger forslaget fra om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en nasjonal ramme for vindkraft. Planen identifiserte 13 områder som NVE mente var best egnet for vindkraft på land, men har høstet mye kritikk.

– Vi bør rykke tilbake til start, og lage en samlet plan for vindkraftutbygging som faktisk tar hensyn til naturverdier og naturbaserte næringer, sier Ask Lundberg.