Bård Hoksrud (Frp) i Stortinget under debatten om den nye bioteknologiloven. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

Eggdonasjon og assistert befruktning for enslige blir tillatt i Norge

Stortinget har sagt ja til flere endringer i bioteknologiloven. Her er endringene.

KrF kjempet til siste slutt for å få stoppet lovendringene, men mislyktes. Tirsdagen vedtak betyr at det blir tillatt med eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer på fostre tidlig i svangerskapet.

Det var i utgangspunktet Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet som gikk sammen for å sikre flertall for endringene.

De tre partiene har et knapt flertall på 86 representanter – én stemme mer enn flertallsgrensa i Stortinget.

Eggdonasjon blir tillatt i Norge

Et flertall på Stortinget har stemt for at eggdonasjon skal tillates i Norge.

KrF har kjempet mot endringen, og fikk støtte av regjeringspartnerne Høyre og Venstre -selv om flere av representantene i debatten ga uttrykk for at det er en endring de i realiteten støtter.

Argumentet om likestilling har vært viktig for tilhengerne av forslaget om å åpne opp for eggdonasjon.

Sæddonasjon har vært tillatt i 90 år, mens Norge hittil har hatt et forbud mot å donere egg. Norge har vært i særstilling i Europa, siden det er tillatt i alle EU-land, med unntak av Tyskland.

Tidligere i år gikk også Bioteknologirådet inn for at Norge bør tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon.

Full sal når Stortinget behandler endringer i bioteknologiloven. Foto: Vidar Ruud

Enslige kvinner skal kunne få assistert befruktning

Et stortingsflertall på 89 mot 80 representanter stemte for å tilby assistert befruktning til enslige.

Dette var punktet i pakken om endringer i bioteknologiloven det knyttet seg størst spenning til etter at tre Fremskrittsparti-representanter varslet at de her ville stemme med regjeringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

KrF, med støtte fra Venstre, Høyre og Senterpartiet, har argumentert for at det innebærer en sårbar situasjon for barn som vokser opp med bare én forelder.

Men tilhengerne har vist til at svært mange norske kvinner reiser til klinikker i utlandet for å få assistert befruktning og at samfunnet har endret seg på dette området.

Blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle gravide

Stortinget har besluttet at blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle gravide.

Testen gjør det mulig å avdekke mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

Helseminister Bent Høie (H) advarte mot testen da han tok ordet under debatten i Stortinget tirsdag.

– Dette er en test, på lik linje med alle andre tester, som vil gi svar. Men det er også en test med ganske store utfordringer, og den vil også gi mange falske positive svar, advarte Høie i Stortinget før avstemningen om bioteknologiloven tirsdag ettermiddag.

Jensen glad for at endringer i bioteknologiloven nå er vedtatt

Frp-leder Siv Jensen er fornøyd med at flere forslag til endringer i bioteknologien ble vedtatt i Stortinget tirsdag ettermiddag.

– Jeg er veldig glad for at forslagene ble vedtatt. Vi har fått en god innramming på en lov som på ingen måte blir veldig liberalisert, men gode, moderne fremskritt som skaper trygghet i hverdagen for veldig mange mennesker, sier Jensen til NTB.

Frp-lederen mener debatten i stortingssalen har vært god.

– Noen har vært litt ivrige og puttet merkelapper på andre, men gjennomgående har det vært en god debatt, sier hun videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ropstad: – Et stort tilbakeskritt for likeverdet

– Dette er et stort tilbakeskritt for likeverdet i 2020, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter voteringene i bioteknologiloven.

– KrFs mål har vært å sikre en lov som ikke skaper et sorteringssamfunn, og en lov som sikrer barns rettigheter. Slik loven nå ligger, så har vi ikke klart det, skriver Ropstad i en SMS til NTB.

Eggdonasjon, blodprøven NIPT og assistert befruktning for enslige kvinner ble vedtatt i Stortinget tirsdag.

– Vi visste at vi hadde noen muligheter til å få flertall, fordi Frp stilte sine representanter fritt. KrF har kjempet helt til siste stemme nå var talt, skriver Ropstad.