Riksmekler Mats W. Ruland bisto partene i forhandlingene som gikk langt på overtid. Foto: Stian Lysberg Solum

Enige åtte timer på overtid – storstreik avverget

Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Dermed unngikk man en storstreik med et nødskrik.

Hadde ikke partene kommet til enighet, hadde 5.000 arbeidere landet over blitt tatt ut i streik. I Skien og Porsgrunn hadde seks bedrifter blitt berørt.

Handel og Kontor (HK) skriver i en pressemelding at de gikk til mekling med mål om å få full lønn under sykdom.

– Vi kom ikke så langt som vi håpet, men dette er likevel en historisk enighet. 12 timers-regelen er avskaffet en gang for alle, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham.

– Forskuttering av sykelønn er viktig, og med avtalen frontfaget klarte å forhandle fram så blir det ikke mulig å forskjellsbehandle ansatte på arbeidsplassen. Det skal ikke være sånn at lederne har gode sykelønnsbetingelser mens de ansatte ikke har, sier han.

Dette ble HK enige med Virke om

Høyere tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid :

Lørdag:

Etter kl. 13.00: kr 45,- pr. time. Tillegget er uendret.

Etter kl. 18.00: kr 110,- pr. time. Tillegget økes med 20 kroner timen.

Søndag:

Hele døgnet: kr 110,- pr. time. Tillegget økes med 14 kroner timen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

12 timers-regelen er historie

Regelen har betydd at ansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke, ikke har hatt rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. HK har i mange år ønsket å bli kvitt denne regelen. Nå er den fjernet.

– Å bli kvitt 12 timers-regelen har vært et viktig likestillingskrav for oss i mange år. Uten 12 timersregelen vil det nå bli langt mer attraktivt å tilby deltidsansatte økt stillingsprosent. Dette er et krav om heltid, og dessuten er det et likestillingskrav, sier forbundsleder Beckham.

Dette sier Virke om løsningen

Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon.

– Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon i en pressemelding.