STORE MENGDER: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har anmeldt Ragn Sells i Bamble etter funn av store mengder bildekkavfall i Frierfjorden. Funnet ble gjort i forbindelse med et tilsyn. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Fant store mengder oppklipte bildekk i fjorden. Anmelder bedrift

Statsforvalteren har anmeldt Ragn-Sells til politiet for brudd på forurensningsloven etter at det er funnet mengder av oppklipte bildekk i Frierfjorden i Grenland.

Videobilder tatt i sjøen utenfor gjenvinningsselskapets kai i fjorden viser gummi som ligger i tjukke lag utover bunnen, melder NRK.

Ragn-Sells tar blant annet imot bildekk fra hele Sør-Norge. Mye har havnet ulovlig i sjøen.

Dekkene ble funnet av en undervannsdrone som Statsforvalteren hadde med seg på tilsyn. Dekkbitene mellomlagres hos Ragn-Sells før de fraktes om bord på skip, fra en lekter.

– Bekymringen vår er tildekking av sjøbunnen og skade på fisk og organismer. Det kan også inneholde miljøgifter og tungmetaller, sier fagsjef Siv Hege Wang Grøvo hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Hvor mye gummi som ligger i sjøen ved kaia, er usikkert, men ifølge Statsforvalteren dreier det seg om mange tonn. Bedriften har fått frist til 15. mars med å rydde opp.

Om ikke det skjer vil Statsforvalteren fatte vedtak om tvangsmulkt, opplyser Wang Grøvo.

Ragn-Sells legger seg flate og beklager forurensingen. Men selskapet mener det ikke gir varig skade på fjorden.

– Når vi har ryddet opp, vil det ikke være noen miljømessige store konsekvenser etterpå. Men at det er lokal forurensing der nå, som er vår, forholder vi oss til, og det beklager vi på det sterkeste, sier daglig leder Vidar Svenning Olsen.

STORE MENGDER: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har anmeldt Ragn Sells i Bamble etter funn av store mengder bildekkavfall i Frierfjorden. Her fra en av lekterne til bedriften. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

(©NTB)