FHI: Mulig at omikron-viruset har kommet til Norge

Omikron-varianten av koronaviruset er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den har kommet også til Norge uten at den er påvist.

Det skriver Folkheleseinstituttet (FHI) i sin risikorapport, som ble publisert søndag formiddag.

Det er sannsynlig at varianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge, men det er så langt lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom, ifølge instituttet.

FHI har forsterket samarbeidet med medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikron-varianten.

Fakta om tiltak mot omikron i Norge

Det er satt i gang flere tiltak for å håndtere utviklingen av mulig omikron i Norge:

1. Føre var-tiltak mot import av varianten tar sikte på å forsinke innførselen av viruset til landet mens man skaffer mer kunnskap for risikovurdering og vaksinerer flere. Tiltakenes nytte og ulemper vurderes fortløpende, særlig når varianten eventuelt blir utbredt i flere land.

2. Overvåking: Folkehelseinstituttet følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge.

3. Vaksinasjon: Kommunene gjennomfører raskt vaksinasjon med tredje dose til alle som er 65 år og eldre og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

4. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende

(©NTB)