Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er uenige i om skjenkeforbudet bør oppheves. Bjørn Guldvog leder Helsedirektoratet, mens Camilla Stoltenberg leder Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen / NTB

FHI og Helsedirektoratet uenige om skjenkestoppen bør videreføres

Folkehelseinstituttet anbefaler regjeringen om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet. Helsedirektoratet mener at forbudet bør videreføres i 14 dager til.

«FHI anbefaler å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført. Dette vil innebære skjenkestopp klokka 24 og krav om at serveringsstedene ikke kan slippe inn nye personer etter klokka 22», heter det i de nye anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.

Anbefalingen danner grunnlaget for regjeringens beslutninger om de nasjonale koronatiltakene, som statsminister Erna Solberg (H) skal redegjøre om i Stortinget mandag klokka 12.

Regjeringen innførte en nasjonal skjenkestopp ved midnatt fra 7. november i fjor. Denne varte fram til 4. januar, da all skjenking ble forbudt.

FHI understreker likevel at de mener at skjenkingen fortsatt må vurderes lokalt basert på den lokale smittesituasjonen.

Helsedirektoratet mener på sin side at skjenkeforbudet bør videreføres.

«Helsedirektoratet mener smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning. Vi mener derfor det er ønskelig å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i ytterligere 14 dager», heter det i anbefalingen.

Helsemyndighetene vil åpne for besøk hjemme

Rådet om å unngå å ha gjester i hjemmet, bør fjernes fra tirsdag av. Det mener Helsedirektoratet og FHI.

Dette kommer fram i anbefalingene som er sendt til regjeringen i forkant av Erna Solbergs (H) redegjørelse om de nasjonale koronatiltakene i Stortinget mandag.

«Helsedirektoratet foreslår at anbefalingen om at aleneboende bare kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand, ikke videreføres etter den 19. januar. Det foreslås også at anbefalingen om å unngå å ha gjester i hjemmet ikke videreføres etter 19. januar.», skriver Helsedirektoratet.

Anbefalingen understøttes også av FHI, som mener man kan myke opp til et råd om å maks ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rådet om å i størst mulig grad begrense kontakt med andre mennesker bør fortsatt gjelde, mener FHI.

– Totalt antall kontakter gjennom en uke bør begrenses ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. Treff bør fortrinnsvis foregå utendørs, skriver FHI.

Anbefaler gult smittevernnivå på VGS og ungdomsskoler

Helsedirektoratet støtter anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å innføre gult nivå på ungdomsskoler og videregående skoler.

Smitteverntiltak som rammer barn og unge, skal være nødvendige, forholdsmessige, målrettet, medisinskfaglig begrunnet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag, heter det i anbefalingen som ble lagt ut mandag formiddag.

Helsemyndighetene understreker at smitteverntiltak må være tilpasset den lokale smittesituasjon og lokale forutsetninger.

– Det er viktig å nå redusere tiltaksbyrden for barn og unge, da de har vært rammet av restriktive tiltak i snart et år, skriver Helsedirektoratet.

Det er også lagt vekt på at skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for å møte elever og ha samtaler. Det gir en unik mulighet til å møte barn og unge som opplever utfordringer i pandemien.

– Samarbeid med skolen er nødvendig for å kunne følge opp utsatte barn og unge, skriver Helsedirektoratet.