Mai 2012 var NSB på besøk i Skien med sitt nye tog. Flere og flere ønsker å ta tog i stedet for bil.
Mai 2012 var NSB på besøk i Skien med sitt nye tog. Flere og flere ønsker å ta tog i stedet for bil. Foto: FOTO: TORE ØYVIND MOEN

Flere kjører tog

Det er stort sett bare økning i antall passasjerer for NSB i 2013 sammenlignet med 2012. Men fortsatt er ikke passasjertallene på togstrekningen Porsgrunn – Notodden høye nok.

– Vi har beholdt markedsposisjon, og det skal vi være fornøyd med. Vi har hatt 11,5 prosent flere kunder i 2013 sammenliknet med 2012, sier salgs- og markedsansvarlig i NSB Pål Hansen.

Totalt er det registrert 48. 400 passasjerer mellom Porsgrunn og Notodden i 2013, hvor NSB hadde en gjennomsnittlig punktlighet på 95 prosent.

NSB nådde dermed ikke målet om 100.000 passasjerer på strekningen.

Pål Hansen sier at det fortsatt ikke går helt på skinner for strekningen med lokaltog på Bratsbergbanen.

– Dessverre har det værtlitt problemer. Det har ikke vært en endelig avklaring på om vi skalelektrifiserehele strekningen. Vi er klare, men vi har ikke fått en avklaring fra samferdselsdepartementet enda, sier Hansen.

I dag kjøres strekningen ved hjelp av dieseltog.

Regiontoget som går på Vestfoldbanen hadde 23,2 prosent flere kunder i 2013, sammenlignet med 2012.

– Det er gamle togsett på strekningen, og gamle tog trenger gjerne litt mer stell og omsorg. Med mange av de komplikasjonene vi hadde i løpet av 2013, skal vi si oss fornøyd med resultatet, sier Hansen.

Suksess til Oslo

I tillegg til at Bratsbergbanen har hatt en vekst i antall passasjerer, kan også strekningen Skien–Oslo vise til vekst i antall passasjerer.

Regiontoget som går på Vestfoldbanen hadde 23,2 prosent flere kunder i 2013, sammenlignet med 2012.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Totalt er det registrert 4.056 000 passasjerer mellom Oslo og Skien i perioden.

– Mye av økningen skyldes at togene på Vestfoldbanen har fått flere passasjerer mellom Asker og Oslo S. Etter ruteendringen i desember 2012 er disse togene med i transportsystemet som utgjør fem avganger i timen mellom Asker og Lillestrøm, sier Hansen.

Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Oslo og Skien var på 87 prosent. I rushtiden hadde togene en punktlighet på 81 prosent.

– Også en del av denne suksessen kan skyldes nye togsett, sier Hansen.

Helt konkrete tall for hvor mange passasjerer som har tatt toget fra Skien eller Porsgrunn og inn mot hovedstaden er ikke klart foreløpig.

– Det vi kan si om passasjertallene er at det har vært en 40 prosents økning i antall passasjerer som tar toget til og fra Torp lufthavn, både fra Porsgrunn og Oslo, sier Hansen.

På landsbasis har NSB hatt en økning i antallpassasjerer på 7,3 prosent – eller rundt 4,1 millioner flere reiser. Totalt var det 60,5 millioner reiser med NSBs tog i 2013.